double arrow

До об'єктів яких груп основних засобів застосовується метод прискореного зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації?


1. До 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі))

2. До 3 (будівлі і споруди)

3. До 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби)

4. До 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом)

На які групи основних засобів амортизація не нараховується?

1. 4 (машини та обладнання)

2. 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси)

3 3 (будівлі і споруди)

4. 5 (транспортні засоби)

Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим кодексом?

1. 16%

2. 7%

3. 37,19%

4. 3,6%

46. Як визначається сума податку на прибуток , що підлягає сплаті до Державного бюджету

України?

1. Як загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість в звітному періоді

2. Як різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

3. Як добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній території України, на ставку податку

4. Як добуток прибутку на ставку податку

47. Вкажіть платників податку на доходи фізичних осіб:

1. Фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

2. Юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з України
3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

4. Фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна

48. Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:

1. Операції з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

4. Операції з реалізації вироблених на території України підакцизних товарів

49. Платниками фіксованого с.-г. податку можуть бути с-г. товаро­виробники, у яких

частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує:

1. 75 відсотків

2. 50 відсотків

3. 25 відсотків

4. 100 відсотків

Які транспортні засоби оподатковуються збором за першу реєстрацію транспорт

Ного засобу?

1. Мопеди

2. Легкові і вантажні автомобілі

3. Велосипеди

4. Машини і механізми для сільськогосподарських робіт

51. До податкових агентів зі сплати екологічного податку належать суб'єкти господа

рювання, які:

1. Здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливом

2. Здійснюють добування різних видів палива

3. Здійснюють використання палива під час господарської діяльності

4. Здійснюють використання ядерного паливаСейчас читают про: