double arrow

Ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів застосовуються з враху


ванням розподілу лісів за:

1. 5 поясами

2. 4 поясами

3. 2 поясами

4. 3 поясами

53. До страхувальників – платників Єдиного соціального внеску – належать особи:

1. Роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору

2. Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення

3. Працівники – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору

4. Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами

54. Вкажіть, на які виплати не нараховується Єдиний соціальний внесок:

1. На оплату найманих працівників

2. На винагороду фізичній особі за виконання робіт за цивільно-правовим договором

3. На суму відшкодування витрат на відрядження

4. На допомогу з тимчасової непрацездатності

55. В яких розмірах здійснюється сплата фіксованого сільськогосподар­ського податку у третьому кварталі?

1. 10%

2. 20%

3. 30%

4. 50%

56. Податковий кодекс України – це:

1. Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів

2. Діяльність держави з питань оподаткування
3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів

4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи

Яке мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України?

1. Вивізне

2. Ввізне

3. Спеціальне

4. Антидемпінгове

58. За понадлімітне використання води плата за воду:

1. Не стягується

2. Стягується за умови надання заяви до податкових органів

3. Сплачується у п’ятикратному розмірі прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача

4. Сплачується у п’ятикратному розмірі та включається у витрати виробництва водокористувача

Яке мито застосовується як засіб захисту українських виробників?

1. Вивізне

2. Спеціальне

3. Ввізне

4. Антидемпінгове

Яке мито застосовується у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних товарів?

1. Вивізне

2. Ввізне

3. Спеціальне

4. Антидемпінгове

 

Варіант - 14

61. Мито нараховується:

1. Органами Державної податкової служби

2. Платниками мита

3. Митними органами України

4. Міністерством фінансів України

62. Об’єктом оподаткування при обчисленні податку на прибуток є:

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

2. Прибуток

3. Операції з постачання товарів

4. Операції з реалізації підакцизних товарів

Які особи притягуються до відповідальності за вчинення правопорушень з питань оподаткування?

1. Фізичні особи – неплатники податків

2. Посадові особи органів Державної податкової служби3. Платники податків, податкові агенти та їх посадові особи

4. Наймані працівники

Які є види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування?

1. Особиста, моральна, кримінальна

2. Фінансова, адміністративна, кримінальна

3. Податкова, моральна, фінансова

4. Моральна, адміністративна, особиста

Якою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податку?

1. Документальною виїзною

2. Документальною невиїзною

3. Фактичною

4. КамеральноюСейчас читают про: