Відповідно до ПКУ, до юридичних осіб, що звільняються від сплати — Студопедия
Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Відповідно до ПКУ, до юридичних осіб, що звільняються від сплати
земельного податку звільняються:

а) заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади;

б) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних

закладів та зареєстровані релігійні й благодійні організації, які не зай­маються

підприємницькою діяльністю;

в) ) платник фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які

використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

г) всі відповіді вірні.

140. Податок на землю перераховується до місцевих бюджетів у розмірах:

а) 100% до бюджетів міст Києва та Севастополя;

б) 75 % плати за землю — для бюджетів міст республі­канського значенння,

АРК та міст обласного зна­чення;

в) 60 % плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення

та їх об'єднань;

г) всі відповіді вірні

Варіант – 10

141. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток підпри­ємств:

а) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми валових до­ходів звітного періоду на

суму валових витрат звітного податкового пері­оду та амортизаційних відрахувань;

б) дохід, який визначається шляхом зменшення суми операційних ви­трат на суму загально ви

робиичих витрат звітного податкового періоду;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звіт­ного періоду на собі вар

тість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада­них послуг та суму інших витрат звітного по

даткового періоду;

г) прибуток, який визначається шляхом збільшення суми доходів звіт­ного періоду на собівар

тість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада­них послуг та суму інших витрат звітного по

даткового періоду.

Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліп

Шення основних засобів підлягають амортизації у розмірі, що ...

а) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

б) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

в) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповід­ної групи основних за-

собів;

г) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на

початок звітного року.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток фактичного

місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви­робничої ставки амортизації?

а)прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в)кумулятивний;

г)зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток вартості, яка

Амортизується, та кумулятивного коефіцієнта?

а)прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в)кумулятивний;

г)зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток залишкової

вартості об'єкта на початок звітного року або пе­рвісної вартості на дату початку нараху

Вання амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку

Корисного використання об'єкта і подвоюється?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 166; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9300 - | 7870 - или читать все...

 

3.235.30.155 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.