double arrow

Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки концепції їх розви


тку та принципів організації – це:

1. Податкова політика

2. Податкова робота

3. Податкова система

4. Податкова служба

Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у порядку

і на умовах, що визначаються законодавчими актами країни – це:

1. Об’єкт оподаткування

2 База оподаткування

3. Податки

4. Ставка податку

3. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загально­державних та місце

Вих податків та зборів – це:

1. Податкова політика

2. Податкова робота

3. Податкова система

4. Податкова служба

4. Вкажіть, які з перелічених податків відносяться до загально­державних?

1. Податок на прибуток підприємств

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів

4. Збір за спеціальне використання води

5. Вкажіть, які з перелічених зборів відносяться до загально­державних:

1. Збір за спеціальне використання води

2. Туристичний збір

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

6. Вкажіть, які з перелічених податків відносяться до місцевих:
1. Податок на прибуток підприємств

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3. Податок на додану вартість

4. Акцизний податок

7. Вкажіть, які з перелічених зборів відносяться до місцевих:

1. Збір за спеціальне використання води

2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

3. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

8. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження подат

ків, зборів і платежів – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Податкова політика

Діяльність держави і платників у процесі нарахування, сплати, зарахування подат

ків, контролю за своєчасністю та повнотою їх надход­ження до бюджету – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Податкова політика

Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні?

1. Верховна Рада

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Органи податкової служби

4. Платники податків

 

Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об'єктом

оподаткування, сплачують податки та збори – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Платники податків

12. Вкажіть обов’язки платників податку:

1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та норматив­но-правові акти, щоїх регулюють

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

13. Вкажіть права платників податку:

1. Стати на облік у контролюючих органах

2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується

обчислення і сплати податків та зборів

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

Якими контролюючими органами здійснюється податковий контроль?

1. Органами державної податкової служби

2. Органами Служби безпеки України

3. Міністерством фінансів України

4. Міністерством внутрішніх справ УкраїниСейчас читают про: