double arrow

Який порядок включення ПДВ у відпускну ціну продукції, робіт, послуг?


1. (Собівартість виробленої продукції + прибуток) × на ставку податку

2. Собівартість виробленої продукції × на ставку податку

3. Виручку від реалізації × на ставку податку

4. Прибуток × на ставку податку

67. Податкова накладна виписується:

1. Покупцем у двох примірниках

2. У двох примірниках у день виникнення податкового зобов’язання продавця

3. Покупцем і продавцем

4. Представником Державної податкової служби

Вкажіть, на підставі якого документа у покупця виникає право на податковий кре

дит:

1. Податкової накладної, виданої продавцем на вимогу покупця

2. Товарно-транспортної накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення

Вкажіть, на підставі якого документа при продажу товарів виникає податкове зо

бов’язання з ПДВ:

1. Товарно-транспортної накладної

2. Податкової накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення

70. Яка податкова декларація з ПДВ оформлюється сільськогосподар­ськими підприємств

Вами, що обрали спеціальний режим оподаткування?

1. Податкова декларація з податку на додану вартість

2. Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)
3. Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

4. Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб у формі заробітної

Плати?

1. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального внеску, а також на

суму податкової соціальної пільги за її наявності

2. Загальна сума нарахованої заробітної плати

3. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального внеску

4. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності

Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб під час нарахування

(надання) доходів у будь-якій негрошовій формі?

1. Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами

2. Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами, помно­же­на на коефіцієнт

3. Вартість доходу, розрахована за собівартістю

4. Вартість доходу, розрахована за собівартістю та помножена на коефіцієнт

Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується з суми, що перевищує 10-

Кратний розмір мінімальної заробітної плати?

1. 15%

2. 17%

3. 5%

4. 10%

74.За яких умов платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову соціа

Льну пільгу?

1. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездат

ної особи на 1 січня звітного податкового року

2. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до 10 грн3. Якщо дохід не перевищує суми 10-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

4. Якщо дохід не перевищує суми 15-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга?

1. 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

2. 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

3. 200% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

4. 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, якийСейчас читают про: