double arrow

Утримує двох чи більше дітей віком до 18 років?


1. 120% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

2. 100% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

3. 150% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

4. 200% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який

Є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником?

1. 150% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

2. 120% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

3. 200% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

4. 100% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

78. Розмір Єдиного соціального внеску для страхувальників встановлю­ється:

1. Залежно від розміру оподатковуваного доходу

2. Залежно від кількості працюючих

3. Відповідно до розміру підприємства

4. Відповідно до класів професійного ризику виробництва

79. Вкажіть строки сплати податку на доходи фізичних осіб:

1. Сплачується до бюджету під час виплати оподаткову­ваного доходу
2. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Податкового

розрахунку

4. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу

Що є об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком?

1. Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду

2. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь та земель водного фонду

3. Дохід сільськогосподарських підприємств

4. Прибуток

Варіант - 15

Який порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Щороку до 1 лютого поточного року

2. Поквартально протягом 30 календарних днів у розмірі квартальної суми

3. Щомісяця протягом 30 календарних днів у розмірі третини квартальної суми

4. Щомісяця рівними частинами

82. Які встановлені строки подачі декларації з фіксованого сільсько­господарського пода

Тку?

1. Щомісяця

2. Поквартально

3. По закінченні року

4. На початку року станом на 1 січня до 20 лютого

В якому документі продавець реєструє виписані податкові накладні?

1. Реєстрі отриманих податкових накладних

2. Реєстрі виданих податкових накладних

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками

4. Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт, послуг, виробничих запасів

Вкажіть, платниками яких податків є платники фіксованого сільськогосподарського

Податку?

1. Податку на прибуток підприємств2. Земельного податку

3. Збору за спеціальне використання води

4. Збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних за

Собів для колісних транспортних засобів?

1. За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах

2. За потужністю двигуна в кВт

3. За довжиною корпусу судна в сантиметрах

4. За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; за потужністю двигуна в кВт

Як визначити суму збору за першу реєстрацію транспортних засобів?

1. Як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта

2. Як добуток відповідної бази оподаткування та ставки збору

3. Як добуток відповідної бази оподаткування та відповідного коефіцієнта

4. Як добуток вартості транспортного засобу, ставки збору та відповідного коефіцієнта

87. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є:

1. Квартал

2. Календарний рік

3. Місяць

4. Квартал і місяць

Які встановлені строки подачі декларації для платників плати за землю (крім фізик

Них осіб)?

1. До 1 квітня поточного року

2. До 1 січня поточного року

3. До 20 лютого поточного року

4. До 1 червня поточного року
Сейчас читают про: