double arrow

Вплив відхилень геометричних параметрів на взаємозамінність елементів, та на показники якості виробів


Відхилення розташування і форми, шорсткість поверхні є по суті функціональними характеристиками, оскільки вони певним чином по­в'язані з показниками тих властивостей, сукупність яких називають якістю продукції.

У нерухомих і щільних рухомих з'єднаннях відхилення форми і розташування поверхні спричиняють нерівномірність натягів і зазорів, внаслідок чого знижується міцність з'єднання, герметичність і точність центрування.

Відхилення форми і розташування знижують не тільки експлуата­ційні, а й технічні показники машин. Вони суттєво впливають на точ­ність і трудомісткість складання і підвищують об'єм припасувальних операцій, знижують точність вимі-рювання, розмірів, впливають на точ­ність базування елементів при виготовленні й контролю.

Нерівності є концентраторами напруження, особливо при наявності різких переходів.

Для забезпечення потрібної точності параметрів шорст-кості на робо­чих кресленнях слід зазначати не тільки граничні відхилення розмірів, а й, у разі потреби, допуски форми і розташування поверхні, її шорст­кість. Правильне нормування точності форми і розташування, шорст­кості поверхні сприяє підвищенню точності геометрії виробів при їх виготовленні й контролі, є одним із основних факторів підвищення якості виготовлення і експлуатації виробів. ГОСТ 2.309—73* встановлює позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях виробів у всіх галузях промисло­вості.
Структуру позначення шорсткості поверхні наведено на рис. 5.8. Якщо в позначенні шорсткості є тільки значення параметра (параметрів), застосовують знак без полиці (лінії ви-носки). В позначенні шорсткості поверхні використовують один із знаків, наведених в табл. 5.6.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Що таке відхилення форми?

2. Назвіть види відхилення форми, умовні знаки, які використовують для позначення допуску на кресленнях.

3. Що таке відхилення розташування і які його основні види? Умовні позначення допусків розташування поверхонь на кресленнях.

4. Що таке залежний і незалежний допуски розташування та форми і область їх використання?

5. Що таке сумарне відхилення форми і розташування? Які їх види, умовні позначення на кресленнях?. Як визначаються параметри шорсткості поверхонь і здійснюється їх контроль.

7. Як впливають геометричні параметри на взаємозамінність елементів та інші показники якості виробів?
Сейчас читают про: