double arrow

Нанесення позначень допусків і відхилень на кресленнях


ГОСТ 2.308—79* визначає правила позначення допусків форми і розташування поверхонь на кресленнях виробів у всіх галузях промисловості. При умовному позначенні даних про допуски форми і розташування поверхонь у прямокутній рамці (рис. 5.2), поділеній на дві (а) або більше (б) частин, вміщують:

-у першій частині — знак допуску згідно з табл. 5.2;

-у другій — числове значення допуску в мм;

-у третій і наступних — буквені позначення бази (баз) або поверхні, якої стосується допуск розташування.

Рамки креслять суцільними тонкими лініями. Висота цифр, букв і знаків, які вписуються в рамки, має дорівнювати розміру шрифту роз­мірних чисел. Форму і розміри знаків показано на рис. 5.3.

Рамку розміщують горизонтально. В разі потреби допускається вер­тикальне розташування рамки. Рамки сполучають з елементом, до якого належить допуск, суцільною тонкою лінією, що закінчується стрілкою (рис. 5.4, а—й).

Перед числовим значенням допуску слід ставити такі символи:

Ø- якщо колове або циліндричне поле допуску вказують його діаме­тром (рис. 5.5,а);

R- якщо колове або циліндричне поле допуску вказують радіусом (рис. 5.5,6);
Т- якщо допуски симетричності, перетину осей, форми заданого про­філю заданої поверхні виражають через діаметр (рис.5.5,б);

Т/2- для тих самих видів допусків, якщо їх виражають через радіус

(рис. 5.5, г);

слово "сфера" і символи Ø або R- якщо поле допуску сферичне (рис. 5.5,3).

 

 

Рис.5.3. Форми і розміри знаків

 

 Сейчас читают про: