double arrow

Принцип програмного керування


Якщо про об'єкт керування все відомо, то, точно знаючи, як залежить вихідна перемінна об'єкта керування від керуючого впливу, керування можна формувати як відому функцію часу u = u * (t).

Такий спосіб організації керування можна назвати принципом програмного керування. Також його називають розімкненим керуванням.

При такому принципі керування ПК можна представити як пристрій, що складається з програматора (програмуючого пристрою) і виконавчого пристрою (ВП).

 

Принцип програмного керування непридатний при управлінні об'єктом, на який діють заздалегідь не відомі збурення, що роблять істотний вплив на керовану величину.

Він також непридатний, якщо об'єкт керування є нейтральним або нестійким і система керування повинна функціонувати досить тривалий час

Принцип компенсації

Спосібкерування, при якомукеруючийвпливвиробляєтьсянаосновідіючихзбурень, називаєтьсяспособом керування за збуреннямабопринципом компенсації.

ПК – пристрій керування (або регулятор), О – об’єкт керування, Uз(t) – задаючий сигнал, Uкер(t) – сигнал керування, Uвих(t) – вихідний сигнал, fз(t) – сигнал збурення.Сейчас читают про: