double arrow

Підбір і вивчення літератури


 

Підготовка курсової роботи розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання бібліографії. Необхідна для виконання курсової роботи література підбирається студентами самостійно.

Методика роботи залежить від характеру досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручниками, монографіями, теоретичними статтями), потім – з нормативними документами (указами Президента України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід приділяти періодичним виданням, в яких публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень.

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання плану курсової роботи. Він містить: вступ, декілька логічно пов’язаних розділів, які дають змогу розкрити тему, та висновки.

Вибравши тему, важливо відразу приступити до складання науково-інформаційної бази дослідження проблеми, до підбору і систематизації матеріалів для виконання курсової роботи.

В міру вивчення першоджерел, статистичного і фактичного матеріалів варто робити нотатки, складати картки, таблиці, накопичувати інформацію з кожного конкретного питання. З цією метою рекомендується по кожному розділу (параграфу) курсової роботи завести окремі папки (конверти, швидкозшивачі).

Суттєву допомогу в підборі літератури надає ознайомлення зі списками опублікованих за рік статей, що наводяться в останньому номері періодичного видання.

Фактичний матеріал і статистичні дані, необхідні для обґрунтування теоретичних висновків, варто шукати в спеціальних статистичних джерелах.

Використовуючи журнальні статті, необхідно записувати наступні дані: прізвище й ініціали автора, назву статті, журналу, рік видання і номер, сторінки.

Важливо дотримуватись визначеної однаковості бібліографічного опису джерел, оскільки неповнота і неточність запису знецінюють підібраний науковий апарат, утрудняють користування ним, а іноді і позбавляють можливості розшукати необхідні літературні джерела. При остаточному оформленні курсової роботи така недбалість може призвести до значної втрати часу на пошук раніше пропущених відомостей.
При підборі і складанні списку літератури рекомендується починати з робіт, що вийшли в поточному році і поступово переходити до матеріалів, опублікованих раніше. Це дає можливість, з одного боку, швидше вивчити питання з урахуванням вимог сучасності, а з іншого боку, дозволяє розглянути те або інше економічне явище в історичному аспекті, у розвитку. Попередньо складений список літератури необхідно доповнювати й уточнювати протягом усього періоду роботи над обраною темою.

Після того як підібрана основна і додаткова література, можна приступати до її докладного вивчення. При цьому доцільно робити виписки і конспектувати окремі, особливо важливі для глибокого засвоєння теми положення, підбирати цитати, статистичні і фактичні матеріали, що належать до основного змісту теми. У кожного студента згодом виробляються індивідуальні навички роботи з книгою. Однак досвід показує, що засвоєння матеріалу краще починати з ознайомлення з програмою курсу економічної теорії для вузів, вивчення відповідних глав підручника, конспектів лекцій.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: