double arrow

Закон залежності втрати напору за довжиною від геометричних і гідродинамічних параметрів потоку


Втрата напору за довжиною труби може бути визначена застосовуючи формулу (99).

Представимо цю формулу в залежності від діаметра трубопроводу

.

В формулі i ( гідравлічний уклон або втрата напору, що приходиться на одиницю довжини труби).Тоді втрата напору на довжині l буде

(101)

З формули (101) видно, що втрата напору за довжиною при ламінарному режимі залежить від швидкості v в першій степені.

Помножимо чисельник і знаменник на 2v

, і виконавши певне групування чисел дістанемо наступний вираз

,

де , – коефіцієнт опору тертя за довжиною круглої труби. Тоді

(102)

Формула 102 була отримана Дарсі і Вейсбахом і одержала назву формулою Дарсі – Вейсбаха. Вона є основною трубопровідною формулою і показує залежність втрат напору за довжиною від геометричних і гідродинамічних параметрів потоку.

Залежності для визначення u, Q, v і не точні на початковій ділянці труби, де здійснюється стабілізація параболічного профілю швидкостей. Довжина цієї ділянки залежить від Re і d і знаходиться за формулою Шиллера

(103)


Сейчас читают про: