double arrow

Робота у відділі по контролю у сфері ЗЕД


Мета: ознайомитись з порядком здійснення контролю за операціями у сфері ЗЕД.

Студент-практикант знайомиться із структурою підрозділу; чисельністю працівників підрозділу; призначенням підрозділу; функціональними обов’язками працівників підрозділу.

Вивчає:

- законодавчі акти щодо здійснення валютних операцій із змінами та доповненнями;

- порядок проведення перевірки валютних рахунків та операцій з валютою;

- особливості оподаткування експортно-імпортних операцій; застосування пільг при оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності;

- зміст, порядок складання та подання валютної декларації.

Звернути увагу на такі питання: дотримання валютного законодавства, перевірки повноти та своєчасності надходження валютної виручки за експортовану продукцію, оподаткування валютних операцій, відображення даних у валютній декларації та своєчасність її подання.

 

Прогнозування та аналіз доходів по платежах

Мета: ознайомитись з роботою управління (відділу) моніторингу доходів та обліково-звітних систем.

Студент-практикант знайомиться зі структурою відділу; чисельністю працівників підрозділу та їх функціональними обов’язками; взаємодією відділу з іншими структурними підрозділами органів ДФС.

Вивчає:

- порядок збору інформації для аналізу та прогнозування; обробку інформації, визначення основних економічних показників та їх аналіз;

- методи та показники прогнозування податкових надходжень.

Звернути увагу: на порядок розрахунку показників аналізу, їх оптимальне значення, джерела інформації для аналізу та прогнозування, використання даних аналізу, порядок проведення прогнозування та його використання в практичній діяльності органів ДФС. Результати аналітичної роботи рекомендовано представити у вигляді таблиць, рисунків.

 

Масово-роз’яснювальна робота та взаємодія з громадськістю органів ДФС

Мета: ознайомлення з масово-роз’яснювальною роботою та взаємодією з громадськістю.

Студент-практикант знайомиться із структурою управління (відділу) комунікацій, який забезпечує доступ до публічної інформації та розгляду звернень громадян, чисельністю працівників підрозділів; призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу.

Вивчає:

- діючі законодавчі акти щодо масово-роз’яснювальною роботи;

- порядок реєстрації звернень та надання відповідей;

- проведення роз’яснювальної та консультативної роботи серед платників податків.

- супроводження матеріалів перевірок підрозділів податкового контролю у разі оскарження результатів.

 

 

ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ в організаціях і УСТАНОВАХ державного сектору

 

Організація обліку в організаціях і установах державного сектору


Сейчас читают про: