double arrow

У чому сенс життя? Його безцінність?

Що випадковість? Що закономірність?

Н. Супруненко

Завдання 1. Робота з текстом. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що це роздум у публіцистичному стилі. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

У чому найбільша мета життя людини? в тому, що нас оточує. А добро – це насамперед щастя всіх людей. Воно складається з багатьох чинників, і щоразу життя ставить перед людиною задачу, яку потрібно вміти розв’язувати. Можна і в дрібниці зробити добро людині, можна й про велике думати, але мале і велике не можна розділити. Багато що починається з дрібниць.

Дитина любить свою матір і свого батька, братів і сестер, свою сім’ю, свій дім. Поступово її любов поширюється на школу, село, місто, всю свою країну. А це вже зовсім велике й глибоке почуття, хоча й на цьому не можна зупинятися. Як сказав Д. Ліхачов, «Потрібно любити в людині людину».

Завдання 2. Прочитайте текст. Про яку морально-етичну проблему в ньому йдеться? Висловіть власну точку зору з приводу прочитаного.

З часів подій, описаних у Біблії, людство не знає імені більш нікчемного, ніж ім’я Іуди Іскаріота – одного з дванадцяти студентів Ісуса Христа. За тридцять срібників Іуда погодився виказати місце перебування свого Божественного Учителя.

У ніч перед Пасхою Ісус з студентами зібралися на так звану Таємну вечерю.

– Сьогодні,– сказав Ісус,– один із вас зрадить мене…

Усі підхопилися з місць.

– Хто це, Господи? – стали запитувати його учні.
Тільки Іуда мовчав, бо знав, у чому річ…

Завдання 3. Робота з текстом оповідання В. Сухомлинського «Святковий обід».

Ніна живе у великій родині. В неї мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся.

Ніна в родині найменша: їй восьмий рік. Бабуся – найстарша: їй уже вісімдесят два. Коли сім’я обідає, в бабусі тремтять руки. Несе вона ложку до роту, ложка дрижить і з неї капає на стіл.

Незабаром у Ніни день народження. Мама сказала, що на її іменини буде в них святковий обід. На обід Ніна запросить усіх своїх подруг. Ось і гості прийшли. Мама накриває стіл білою скатертиною. А Ніна думає: «Це ж і бабуся за стіл сяде. А в неї руки тремтять… Подруги сміятимуться. Розкажуть потім у школі: в Ніниної бабусі руки тремтять».

Ніна тихенько й каже:

- Мамо, хай бабуся з нами за стіл не сідає.

- Чого? – дивується мати.

- У неї руки тремтять. На стіл капає…Мама зблідла. Не сказала ні слова, зняла зі столу білу скатертину й сховала її в шафу.

Вона довго сиділа мовчки. А потім сказала:

- Бабуся нездужає. Тому святкового обіду не буде. Вітаю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання: бути людиною.

Ø Мозковий штурм.

Чи можна прочитаний твір вважати текстом на морально-етичну тему?

- Чому?

- Дати визначення слів «мораль» та «етика».

- Яке рішення прийняла мама? Чому?

- Яке висловила побажання?

 

Завдання 4. Прочитайте текст. Поясніть, як ви розумієте зміст виділеного речення. Яке слово в кожному абзаці несе основне смислове навантаження? Поясніть вживання розділових знаків.

Той, хто по по-справжньому любить Батьківщину, у всіх відношеннях справжня людина.

Наша Батьківщина – це могутнє тисячолітнє дерево. Тож нехай кожен з нас буде не сухою, безплідною колючкою на цьому дереві, а живою гілкою.

Пам’ятай, що наша Батьківщина ніколи не підкорялась ні одному завойовнику.

Знай, що справжнього патріота нашої Батьківщини можна убити, спалити, закопати живим у землю, як це робили звірі фашисти, але підкорити не можна.

«Листи до сина». В.О. Сухомлинський.

Ø Завдання до тексту.

- Який зміст вкладає автор у текст?

- Встановіть у складних реченнях незалежну, головну частину і синтаксично залежну, підпорядковану головній частині. Визначте види підрядних речень.

Батьківщина – це ласкава і вимоглива мати. Батьківщині, як рідній матері, боляче, коли ти не станеш справжньою людиною. Живи і працюй так, щоб Батьківщина гордилась тобою. /В. Сухомлинський/.

- Складіть план до тексту.

- Чи підходять до цього уривку назви: «Що є для мене Батьківщина?», «Що стоїть для батька і для сина за красивим словом «батьківщина?», «Чи зміг би я розлучитися з Батьківщиною?», «Куди мені тікати від рідної хати?». Свою думку доведіть.

Тема 22-23. РЗМ. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект прочитаного, тематичні виписки, план, тези

Недостатньо читати книжки. Їх треба читати уважно: з тією метою, щоб найбільш важливе позначалося й виносилося… Відбирати найсуттєвіше – справа такої надзвичайної ваги, що неможливий справжній читач, котрий не був би водночас дослідником.

Я. Коменський

Завдання 1. Заповніть таблицю, встановивши різницю між усним і писемним мовленням.

Усне мовлення Писемне мовлення
1. Первинне. 1.
2. Діалогічне. 2.
3. 3. Графічно оформлене
4. Спонтанне (непідготовлене заздалегідь). 4.
5.   5. Старанний вибір фактів та їхнє мовне оформлення.
6.   6. Відбір мовних засобів, чітке підпорядкування стилю і типу мовлення.
7. Імпровізоване мовлення. 7.
8.   8. Поглиблена робота над словом і текстом.
9. Емоційне й експресивне мовлення. 9.
10. 10. Самоаналіз написаного.

 

Завдання 2. Запишіть бібліографію відповідно до чинного стандарту.

1.А.С. Головач Зразки оформлення документів. Для підприємств та громадян 1997 Сталкер Донецьк с.352

2.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення Світ Львів с. 232 1990

3.Культура рідної мови Збірник вправ і завдань Світ Львів Кочан І.Т. Токарська А.С. 1996 с.232

4.Струганець Любов Теоретичні основи культури мови Тернопіль 1997 с.96

5.За ред. О.С.Мельничука Словник іншомовних слів Київ Голов. ред. УРЕ 966с. 1985

6.Словник-довідник з культури української мови Фенікс Львів 368 с. 1996

 

Завдання 3. Прочитайте текст. Визначте його стильову належність. Складіть план тексту (простий, складний, цитатний, мішаний).

Текст А


Сейчас читают про: