double arrow

CHAREKTERISTIKA DIRECT MARKETINGU


Přímý marketing (anglicky direct marketing) je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (napr. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně). Přímý marketing také označován podle anglického slova direct marketing, jako marketing vycházející z předem vymezené segmentace trhu a zacílení na přesný segment. V dnešní době direct marketing představuje perspektivní a nejrychleji se rozvíjející nástroj v marketingové komunikaci nabízející možnost evidence ohlasů zákazníků na naši nabídku. Tato oblast marketingu využívá konkrétní prostředky v komunikaci se zákazníkem v podobě letáků, dopisní nabídky (direct mail), telefonický marketing (telemarketing), elektronický obchod (internet), zasílání katalogů, televizní a rozhlasové pořady.

 

Přímý marketing se od ostatních marketingových nástrojů liší tím, že se zaměřuje na oslovení pečlivě vybraných (konkrétních) zákazníků. Jeho cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlouhotrvající vztahy s klienty. Ke komunikaci využívají marketéři databáze s informacemi o klientech.

Přímý marketing můžeme dělit na dvě formy:

a) adresný marketing – veškeré nové nabízené zboží je zasíláno konkrétním osobám vedených ve firemních databázích. Taková databáze často obsahuje citlivé osobní údaje, předchozí nákupy a způsob placení.
b) neadresný marketing – oslovuje jen vybraný segment trhu bez cílené jmenovitosti osob (katalogy a letáky ve schránce).

 

S rozvojem internetu se přímý marketing v posledních letech velmi změnil. V České republice využívá internet téměř 80 procent populace, což je o čtvrtinu více než v roce 2008 a dvojnásobek oproti roku 2005. Firmy jsou si toho vědomy, a proto jej využívají ve své komunikaci mnohem častěji než dříve. Některé z nich dokonce zaměřují svoji propagaci pouze na tuto oblast marketingových nástrojů přímého marketingu.

 

Etika přímého marketingu:

Pokud firmy využívají přímý marketing nevhodným nebo agresivním způsobem, mohou poškodit nejen své jméno, ale i celé odvětví (využívané nástroje společnosti klienty obtěžuje či se dopouštějí podvodného jednání). Obtěžováním se především rozumí telefonáty pozdě večer nebo útoky na impulsivní a méně zkušené zákazníky formou televizních prodejní show, které využívající speciální „akce“ typu (prudké snížení cen, do vyprodání zásob nebo velmi jednoduchý způsob nákupu), apod. Narušování soukromí může vznikat v případě, kdy firmy shromažďují informace o klientech v nepřiměřeném množství, což může ohrožovat i osobní soukromí. Firmy se etickými problémy začínají v posledních letech více zabývat a věnují pozornost tomu, aby se jednotlivé nabídky cílily pouze na ty klienty, které mohou mít o produkty co největší zájem.

 

Databázové systémy:

Slouží ke tvorbě, skladování, dolování, čištění a další práci s daty o zákaznících. Je to seznam zákazníků a k nim jsou přiřazené různé informace o nich. Tento seznam je velmi cenným aktivem společnosti. Informace do databází lez získat různými způsoby – ze záručních listů, seznamu předplatitelů a různých dalších propagačních akcí. Do této databáze je vhodné umístit co nejvíce informací o zákazníkovi – např. i žádosti či stížnosti, každý komentář i dotaz. Tato databáze nám umožňuje zákazníka více poznat a lépe cílit na jeho přání a potřeby. Pomocí takové databáze může podnik určit v jaké fázi nákupního cyklu se zákazník nachází. Tyto databáze se musí uchovávat v bezpečí. Dobrému a úspěšnému marketérovi jde hlavně o získání dat, jejich uložení, rozpor, interpretaci a také o řádné využití, které odhalí skryté vzory nakupování a různé zvyklosti, které předtím vidět nebyly. Dalším důležitým krokem při databázovém marketingu je její čištění. Např. během recese se může zvýšit nepotřebných údajů až o 25 % ročně.

Сейчас читают про: