double arrow

Визначення об’ємів повітря,що видаляється з укриття технічного і транспортного обладнання.

Для машин, механізмів і перевантажувальних жолобів не нагнітаючі повітря і не маючи рухливих вузлів, кількість аспірованого повітря з – під укриттів визначається сумою об’ємів повітря, що заноситься матеріалом проникає через нещільності.

Об’єм аспірованого повітря з – під укриття складається з об’єму повітря, що ежектується матеріалом і повітря, що поступає через нещільності в укритті:

Vасп= Vеж+ Vн ; м3

 

Якщо на один конвеєр поступає матеріал з декількох жолобів, то об’єм ежектованого повітря визначається по формулі:

Vасп= ∑ Vеж+ Vн ; м3

Об’єм аспірованого повітря від укриття з токсичним пилом визначається:

Vасп= А (Vеж+ Vн) ; м3

Де: А – поправочний коефіцієнт, який дорівнює 1, 2; а для токсичного пилу 1,3.

Об’єм повітря, що захоплюється, ежектується в звичайне одинарне укриття рухомим матеріалом визначається по формулі:

Vеж= 0,12 * К * Gм * Vк ; м3

 

Де: Gм – об’єм матеріалу, що поступає в укриття; м3

 

При подачі стрічковим конвеєром об’єм матеріалу, який поступає в апарат визначається:

Gм = 300 В2 * Vn; м3

Де: В – ширина стрічки, м

Vn– швидкість руху стрічки, м/с.

К – коефіцієнт, який залежить від умов надходження матеріалу і конструктивного виконання укриття і рекомендовано приймати: 1,2 – для укриттів СІОТ; 1,4 – 2,0 – для ємких укриттів, що завантажуються через жолоби; 1,6 – 2,1 – для укриттів СІОТ з вертикальними камерами під час надходження матеріалу з дробарок на конвеєр.

Vк – кінцева швидкість руху матеріалу в укритті, яка буде залежати від висоти падіння матеріалу, коефіцієнта тертя, кута нахилу завантажувального жолоба, початкової швидкості падіння матеріалу та інших показників, приймається ≈ 0,5 – 0,6 від початкової швидкості падіння.


Сейчас читают про: