double arrow

ТЕМА. Створення та форматування електронних таблиць. Використання формул та функцій, побудова діаграм.


МЕТА. Сформувати навички виконання обчислень у  MS Excel та використання у формулах відносних та абсолютних посилань на комірки.

ПЛАН: 1. Створення електронної таблиці.

2. Проведення вказаних обчислень.

3. Форматування таблиць.

4. Побудова діаграм.

Теоретичні відомості

Електронна таблиця (ЕТ) — це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці бухгалтерського, економічного чи статистичного характеру, а також для автоматизації математичних обчислень.

ЕТ складається з клітинок, що утворюють рядки і стовпці. Стовпці таблиці позначені буквами (А, В, С …, АА, АВ, …), а рядки цифрами (1, 2, …). Кожна комірка має свою адресу, наприклад, А1 — адреса лівої верхньої комірки. Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю. Файли, з якими працює програма MS Excel, називаються книгами. Кожна книга містить певну кількість листів, яку можна поміняти за допомогою головного меню Сервіс  Параметри  Загальні, де в рядку Кількість листіву новій книзі вводимо цифрою їх кількість.

Вводити дані у комірку можна за допомогою клавіатури, натискаючи клавішу вводу або на клавішу Tab. Якщо дані, які містяться у комірці потрібно редагувати, то можна використати один із способів:
1. двічі клацають мишею;

2. натискають на клавішу F2.

Числа в клітинку вводяться звичайним способом, але на екрані вони можуть бути відображені незвично: число може виглядати як заокруглене, з символом грошової одиниці ($, грн.), з команди чи пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо.

Відображення даного числа залежить від формату його зображення. Формати чисел у вибраних комірках задають командоюФормат  Клітинка Число.

У полі Число можна задати різний формат чисел: загальний, грошовий, фінансовий, процентний, текстовий а також дату і час. У цьому ж вікні Формат коміркиможна вибирати вкладку Вирівнювання, яка дає можливість впорядковувати дані у поточній комірці, а також задавати вигляд комірки, границі та її захист. Але захист комірки працює лише в тому випадку, коли задано захист листа або захист цілої книги. Захист листа (книги) проводиться через пункт головного меню Сервіс  Захист  Захистити лист (книгу), підтверджуючи введення паролем.

Над таблицею є рядок формул, у якому відображається вся інформація, що вводиться у комірки таблиці. Будь-яка формула, яка використовується для обчислення тих чи інших даних вводиться у рядок формул, починаючи з набору дорівнює (=) і закінчується натисканням клавіші Enter. Якщо формулу ввести у комірку, то результат обчислень не отримаємо.

У ЕТ можна проводити операції копіювання, вирізання і вставляння, а також перенесення даних. Копіювання формул і автоматичне пере обчислення у таблиці — це два основні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.ХІД РОБОТИ

1. Запустіть програму Excel.

2. Розгляньте панелі інструментів.

Панелі Стандартна і Оформленнямають бути ввімкнені, всі інші вимкнені командою Вид  Панелі інструментів.

  1. Створіть таблицю з даними:
Адреса Дані і формули
A1 Нарахування % протягом 10 років
A2 Рік
B2 Сума
C2 Приріст
D2 Всього
A3 1999
B3 2500
C3 =B3* 0.12
D3 =B3+C3
B4 =D3

 

4. Більше з клавіатури нічого не вводьте.

5. Заповніть роки, приріст і всього за допомогою команди Заповнити.

Виділіть комірку А3 і затиснувши ліву клавішу миші потягніть мітку вниз, а тоді виберіть пункт Заповнити.

6. Створіть нову таблицю даних.

Адреси Дані
А1 Назва своєї фірми
А2 Продаж у гривнях
А3 Місто
B3 Січень
C3 Лютий
D3 Березень
E3 Всього
A4 Київ
B4 2250000
C4 2340000
D4 3200000
A5 Львів
B5 1150000
C5 1550000
D5 1640000

… введіть дані самостійно ще для трьох міст і наступні умови:

А10 Всього

А12 Максимум

А13   Мінімум

7. У клітинці E4 обчисліть суму чисел четвертого рядка.

Для цього виберіть клітинку E4 і натисніть на кнопку Автосума на панелі інструментів, після чого отримаєте таку формулу = СУММ (B4:D4).

8. У клітинці B10 обчисліть суму чисел стовпця B.

9. Скопіюйте формулу з клітинки E4 вниз у діапазон E5:E10.

10. Скопіюйте формулу з клітинки  B10 праворуч у діапазон C10:D10.

11. У клітинках B12:E12 знайдіть максимальне значення даних.Для цього введіть формулу = МАКС(B4:B8)у клітинці B12 і скопіюйте її праворуч у діапазон C12:E12.

12. Визначте мінімальне значення у всіх стовпцях таблиці.

Виберіть клітинку B13 і натисніть на кнопку .У діалоговому вікні виберіть функцію МИН  ОК.Скопіюйте формулу з клітинки B13 у діапазон C13:E13.

13. Створіть ще одну таблицю з наступними даними:

Адреса Дані
A1 Товарний чек
A2 Номер
B2 Назва
C2 Ціна
D2 Кількість
E2 Сума
A3 1
B3 Зошит 1
C3 0,45
D3 4

і т. д. (введіть аналогічно дані у рядках 4, 5, 6, 7, 8).

A9 7
B9 Лінійка
C9 0,35
D9 2
C11 Всього

14. Перемкніть клавіатуру на англійську мову.

15. Уведіть формули за зразком поданим нижче:

Адреса Формула
E3 =C3*D3
E4 =C4*D4
E5 =C5*D5
E6 =C6*D6
E7 =C7*D7

і т. д. (заповніть аналогічно суму по кожному найменуванні товару), використовуючи команду заповнити і у комірці E11 введіть формулу =СУММ (E3:E9).

16.  Для даної таблиці побудуйте діаграму стандартну і нестандартну, поміняйте тип діаграми.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке електронна таблиця і яке її призначення?

2. Як позначаються стовпці і рядки у ЕТ?

3. Як змінити ширину стовпця ЕТ?

4. З чого складається ЕТ?

5. Від чого залежить відображення чисел у ЕТ?

6. Яке призначення формул у ЕТ?

7. Для чого використовують текстові дані в ЕТ?

8. Як виконати копіювання формул?

9. Як задати колір комірки і колір шрифту?

10. Як відредагувати дані у таблиці?

11. Як задати чи змінити деякий формат  чисел?

12. Що відбувається під час копіювання формули у ЕТ?

Сейчас читают про: