double arrow

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ


Як було вказано, якість води визначається складом, концентрацією і властивостями домішок, наявних у ній. Ознайомившись із фізичними та хімічними показниками якості води, засвоївши методи їх визначення, студенти навчились визначати склад і концентрацію домішок води. Але цих відомостей недостатньо, щоб кваліфіковано запроектувати технологічну схему обробки води з метою поліпшення її якості, підібрати та розрахувати споруди, в яких ця технологія буде здійснюватись. Відомості про фізичні та хімічні показники якості необхідно доповнювати технологічними показниками, які встановлюються за допомогою технологічного аналізу.

Технологічний аналіз проводять:

- для визначення властивостей води у зв’язку з вибором джерела водопостачання та проектування споруд для коригування якості води;

- з метою контролю показників якості води в процесі її обробки.

Сучасна водопідготовка – це складна хімічна технологія, в якій для обробки води використовують різні реагенти, матеріали, фізичні методи, різноманітне обладнання. Від характеру взаємодії домішок води з використовуваними речовинами залежить ефективність підготовки води різного призначення. Одразу неможливо передбачити, як поведуть себе домішки води в процесі її обробки. Такі дані можна дістати, визначивши в результаті технологічного аналізу так звані технологічні властивості води.
За допомогою технологічного аналізу встановлюють оптимальні дози реагентів для обробки води, які забезпечують найкращий ефект очистки та економічність процесів, визначають кінетику осідання завислих речовин, яка дозволяє визначити об’єм та розміри очисних споруд; підбирають оптимальні швидкості проходження води у очисних спорудах; забезпечують із кількох можливих варіантів коригування того чи іншого показника якості відбір найбільш ефективного та економічного тощо.

Незнання технологічних якостей води при проектуванні водообробних станцій може призвести до серйозних помилок. Тому в практиці водопідготовки широко використовується технологічний аналіз води, який включає в себе пробне коагулювання, обробку води хлором, вуглювання, знезалізення, стабілізацію тощо.

Технологічний аналіз проводять при такій самій температурі, як і процеси обробки води у виробничих умовах.

 

Лабораторна робота №12Сейчас читают про: