double arrow

Тема № 21. Методи генетики: цитогенетичний, дерматогліфічний.


Актуальність теми. Людина - специфічний об’єкт генетичного аналізу. Спадковість людини досліджують за допомогою різноманітних методів, які допомагають виявити причини виникнення спадкових хвороб та запобігти їхньому поширенню.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– методи генетики людини: цитогенетичний дерматогліфічний, популяційно-статистичний, метод культивування соматичних клітин;

– основні діагностичні дерматогліфічні показники;

– формулу німецького генетика К. Хольцингера.

 

 Вміти:

– характеризувати методи спадковості людини;

– аналізувати каріотип людини;

– аналізувати основні дерматогліфічні показники;

– визначити коефіцієнт спадковості (Н) та вплив середовища (С) на прояв даної хвороби.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповніть таблицю «Методи генетичних досліджень»

Метод досліджень Особливості методу
Цитогенетичний  
Дерматогліфічний  

ІІ. Контрольні питання теми

1. Цитогенетичний метод, його характеристика?

2. Метод дерматогліфіки.

3. Популяційно-статистичний метод.

4. Метод культивування соматичних клітин
 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

1. Вивчення фотокаріограм людей з різними хромосомними хворобами. Відмітити порушення числа хромосом.

2. Ознайомитись з дерматогліфами хворих спадковими захворюваннями (синдром Дауна).

3. Розв’язування ситуаційних задач. Визначення коефіцієнту спадковості (Н) та вплив середовища (С) на прояв даної хвороби.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Який матеріал використовують для хромосомного аналізу?

2.Яку інформацію отримують при аналізі каріотипу?

3.Які найбільш характерні дерматогліфічні особливості у осіб з хромосомними порушеннями?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема № 22. Методи генетики: близнюковий, популяційно-статистичний.

Актуальність теми. Людина - специфічний об’єкт генетичного аналізу. Спадковість людини досліджують за допомогою різноманітних методів, які допомагають виявити причини виникнення спадкових хвороб та запобігти їхньому поширенню. 

Навчальні цілі:

Знати:

– методи генетики людини: цитогенетичний дерматогліфічний, популяційно-статистичний, метод культивування соматичних клітин;

– основні діагностичні дерматогліфічні показники;

– формулу німецького генетика К. Хольцингера.

 

 Вміти:

– характеризувати методи спадковості людини;

– аналізувати каріотип людини;

– визначити коефіцієнт спадковості (Н) та вплив середовища (С) на прояв даної хвороби.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповніть таблицю «Методи генетичних досліджень»

Метод досліджень Особливості методу
Близнюковий  
Популяційно-статистичний  

ІІ. Контрольні питання теми

1. Близнюковий метод, його характеристика?

2. 2. Яку інформацію про спадковість дає близнюковий метод?

3. Популяційно-статистичний метод.

4. Метод культивування соматичних клітин

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

1. Вивчення фотокаріограм людей з різними хромосомними хворобами. Відмітити порушення числа хромосом.

3. Розв’язування ситуаційних задач на популяційно-статистичний метод. Визначення коефіцієнту спадковості (Н) та вплив середовища (С) на прояв даної хвороби.

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Який матеріал використовують для хромосомного аналізу?2.Яку інформацію отримують при аналізі каріотипу?

3.Які найбільш характерні дерматогліфічні особливості у осіб з хромосомними порушеннями?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.Сейчас читают про: