double arrow

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті


Розв’язування задач на взаємодію алельних генів.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Яка група крові у людини успадковується за типом коддомінування?

2.Назвіть менделюючі ознаки у людини, які успадковуються за типом повного домінування.

3.Назвіть менделюючі ознаки у людини, які успадковуються за типом неповного домінування

4. Формули розщеплення за фено- і генотипом при повному і неповному домінуванні?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.
Тема № 19. Взаємодія неалельних генів

Актуальність теми.Тривалий час у генетиці існувало правило, згідно з яким кожен ген визначає синтез одного певного білка. Проте подальші дослідження показали, що відношення «ген-ознака» значно складніші ніж здавалося раніше. Це пов’язано з явищами взаємодії неалельних генів і множинної дії генів.

Навчальні цілі:

Знати:

– види взаємодії неалельних генів;

– приклади взаємодії неалельних генів.

Вміти:

– розв’язувати задачі на взаємодію неалельних генів.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати ситуаційні задачі:

   У норки два різних рецесивних гени (р та і), гомозиготність за кожним з яких або з обома одночасно зумовлює платинове забарвлення хутра. Коричневе забарвлення хутра (дикий тип) утворюється за наявності двох домінантних алелей (Р та І).

   1. Яких за генотипом платинових норок необхідно схрестити, щоб все потомство F1 ,було коричневим?

   2. Визначте очікуване розщеплення за фенотипом у F2 від схрещування гібридів F1 між собою?

 

ІІ. Контрольні питання теми

Охарактеризувати взаємодію неалельних генів:

1. Комплементарність.

2. Епістаз.

3. Гіпостаз.

4. Полімерія.

5. Явище множинної дії генів (плейотропії).

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Розв’язування типових задач на взаємодію неалельних генів.

      

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке бомбейський феномен?2. Які гени називають множинними (полімерними)?

3. Що таке експресивність та пенетрантність гена?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 20.    Методи генетики: гібридологічний, генеалогічний.

Актуальність теми. З досягненнями медичної генетики пов'язані надії на вирішення складних проблем медицини: запобігання та існування злоякісних новоутворень, вад розвитку, спадкових хвороб. Складність людини, як біологічної істоти, відображається і на аналізі генетичних закономірностей успадкування та мінливості. Для вивчення цих властивостей запроваджені методи: гібридологічний, генеалогічний, ,популяційно-статистичний та інші, які сприяють більш точній оцінці дискретності ознак. Тема є узагальнюючою і сприяє систематизації знань з розділу генетики людини.Навчальні цілі:

Знати:

– методи генетики людини: гібридологічнтй, генеалогічний,близнюковий;

– принципи складання родоводів;

– умовні позначення для складання родоводів.

 

    Вміти:

– характеризувати методи спадковості людини;

– складати родоводи;

– проводити аналіз родоводу;

– встановлювати тип успадкування;

– визначати ймовірність прояву ознаки у нащадків.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Метод досліджень Особливості методу
Гібридологічний  
Генеалогічний  

Заповніть таблицю «Методи генетичних досліджень»

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Гібридологічний метод, його характеристика?

2. Генеалогічний метод вивчення спадковості людини.

3. Методика складання родоводів, аналіз.

4. Особливості родоводів при різних типах успадкування.

5. Близнюковий вивчення спадковості людини

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Розв’язування ситуаційних задач. на складання та аналіз родоводів, визначення типу успадкування ознаки і встановлення прогнозів для нащадків.

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. З якою метою складають родоводи, яку інформацію при цьому отримують?

2. Хто такий пробанд?

3. Хто такі сибси?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.Сейчас читают про: