double arrow

Роздільних пунктів і шляхового розвитку на уступах


 

Роздільними пунктами шляхова мережа кар'єру розбивається на окремі ділянки - перегони.

Згідно ПТЕ на кожнім перегоні одночасно може знаходиться тільки один потяг. Виключення допускається для забійних і відвальних шляхів.

Шлях роздільних пунктів, як правило, повинен розташуватися на площадці (ухил дорівнює нулю), і в окремих випадках на ухилі до 2,5‰.

Повна довжина шляхів роздільного пункту, м,

                                       ,                   (1.44)

де lп - довжина потяга; lсг = 20м - відстань на установку сигналу; 15 м - резерв на неточність установки потяга.

Кар'єрні станції (породні, вантажно-розвантажувальні, складальні, розпорядницькі) розташовують на площадках; шляховий розвиток і параметри станцій приймають відповідно до виконуваних функцій і норм проектування. Схеми  шляхового  розвитку станцій і на робочих уступах, див. [7] та [8].

 

Перелік устаткування транспортного комплексу

Цей перелік повинний містити кількісні й  основні якісні характеристики елементів  комплексу: локомотивів, вагонів, локомотивного депо,  вагонного депо, екіпіровочного депо, рейкових шляхів поверхні кар'єру і внутрішньокар'єрних шляхів, тягових підстанцій, контактної мережі (табл. 1.6.).
 

Таблиця 1.6

Перелік основного та допоміжного обладнання залізничного транспорту

 

Обладнання

Характеристики

Локомотиви Тип Кількість  
Вагони Тип Кількість  
Локомотивні депо (кількість локомотивів у депо відповідного типу) I-й тип 25...45 II-й тип 46-45 III-й тип 45-60
Вагонні депо (кількість вагонів у депо відповідного типу) I-й тип 50-150 II-й тип 150-240 III-й тип 240-350
Екіпіровочні депо (кількість депо відповідного типу) До 20 електровозів Від 20 до 50 електровозів Від 10 до 15 електровозів

Шляхи поверхні кар’єру (довжина, км, для відповідної категорії рельєфу місцевості)

Категорія кар’єра

I - рівнинна II-горбиста III-пересічна
Внутрішньокар’єрні шляхи (довжина, км, для відповідних типів рейок)   Р-65   Р-50   Р-43
Тягові підстанції

Тип тягової підстанції з указівкою типа і кількості перетворювачів або трансформаторів

Контактна мережа (довжина, км) На станціях На перегонах Пересувна в кар’єрі

 

 

Приклади розрахунку

Приклад 1. Кар'єр по видобутку вапняку з виробничою потужністю 20 млн.т/рік вапняку і 10 млн.т/рік по розкриву. Розкривні роботи здійснюються двома уступами, на кожнім з яких працюють по 2 екскаватори ЕКГ - 8і, добувні роботи - трьома уступами по два екскаватора ЕКГ-5 на кожнім. Змінна продуктивність чотирьох екскаваторів по розкриві 10,5 тис.м3/зм у цілику і шести екскаваторів по видобутку 1,5тис.м3/зм у цілику. Розкривні породи-глини щільністю в цілику 1,8 т/м3, вапняки 3 категорії по міцності; їхня щільність у цілику 2,1 т/м3; режим роботи кар'єру: робочих змін по розкриву - 2, по видобутку - 3, робочих днів у році 250.Кар'єр розкритий двома внутрішніми груповими траншеями. Схема шляхового розвитку кар'єра відповідає рис. 1.1. Керівний ухил виїзних траншей 45‰. Вапняк транспортують на збагачувальну фабрику, породу розкриву - на зовнішній відвал. Характеристики розрахункового маршруту відповідають рис. 1.2. Кліматична зона - південь України.

Потрібно: виконати розрахунок залізничного транспорту, що забезпечує транспортування розкриву на зовнішні відвали і корисної копалини на збагачувальну фабрику, з рішенням задач перерахованих у пункті 1.1. Тут обмежуємося розрахунком залізничного транспорту вапняку. Порядок розрахунку транспорту порід розкриву аналогічний.Сейчас читают про: