double arrow

Категорії автодоріг кар'єрів по інтенсивності руху


 

Інтенсивність руху автомашин в одному напрямку (машин на годину) при вантажопідйомності, т

Категорія автодороги

І

ІІ ІІІ
  більше

 

менш
10 100

100-15

15
27 85

85-12

12
20-45 80

80-11

11
65-75 70

70-10

10
         

 

 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності попередньо визначають з виразу

,                            (2.2)

де  - коефіцієнт заповнення об’єму кузова машини "із шапкою";  - геометричний об’єм кузова, м3 ,  - щільність гірничої породи в цілику, т/м3; - коефіцієнт розпушення гірничої породи. Якщо по (2.2) розрахункове значення  більш            одиниці, то його приймають рівним 1,0, з урахуванням того, що завантажувати машину масою більш номінальної вантажопідйомності не можна.

Середні значення питомого опору руху приймають по дослідним даним (табл. 2.3., 2.4.) [ 2, с. 163, 164 ] .

 

Фактична вантажопідйомність автомобіля

Номінальна вантажопідйомність автомобіля відома по його технічній характеристиці, а фактична підлягає розрахунку.

Кількість ковшів екскаватора, що завантажуються в автомобіль, може бути обмежена місткістю кузова та вантажопідйомністю автомобіля.
Кількість ковшів по місткості кузова (по об’єму)

                                                                    ,                                                                    (2.3)

і по вантажопідйомності

                                            ,                     (2.3')

де - коефіцієнт завантаження "із шапкою";  - геометрична місткість кузова,м3;  - місткість ковша, м3;   і  - коефіцієнти наповнення ковша і розпушення породи в ковші (табл. 2.5);  - номінальна вантажопідйомність машини,т;  - щільність гірничої маси в цілику,т/м3.

З двох значень кількості ковшів по (2.3) до подальшого розрахунку приймають менше, округлене до цілого числа.

Фактична вантажопідйомність автомобіля, тобто фактична маса вантажу в кузові, т,

                                  .                                  (2.4)

Коефіцієнти використання вантажопідйомності та об’єму:

 

Таблиця 2.3.Сейчас читают про: