double arrow

Темі 1 «Облік поточних зобов’язань»


 

Завдання 1.01.09.200А р. торговельне підприємство «Альфа» отримало від банку «Кредит» кредит у розмірі 60000 грн. строком на 6 місяців під 16 % річних для закупівлі партії товару. За умовам, кредитного договору сума кредиту перераховується на поточний рахунок підприємства, відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця. Основна сума кредиту повинна бути повернена в кінці строку дії кредитного договору.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 2. Підприємство уклало кредитну угоду з банком на строк 9 місяців. Сума кредиту - 36000 грн. В кредитній угоді зазначено сума нарахованих відсотків за користування кредитом - 6300 грн., строк погашення - щомісячно рівними частками - 4700 грн., з них основна сума боргу – 4000, сума відсотків - 700 грн.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку якщо:

- по закінченні 9 місяців кредит пролонгований ще на 3 місяці, сума відсотків за користування кредитом протягом цих трьох місяців склала 900 грн.;

- заборгованість за кредитом погашена по закінченні 11 місяців з моменту одержання (прострочення платежу склало 2 місяці);
- внаслідок прострочення платежу відповідно до кредитного договору, банком були стягнені: відсотки за користування кредитом - 600 грн. і пеня за прострочення - 250 грн.

Завдання 3.Підприємство уклало кредитну угоду з банком строком на 3 роки. Сума кредиту - 150000 грн. У кредитній угоді зазначено сума щомісячних нарахованих відсотків за користування кредитом - 3600 грн., строк погашення – щорічно рівними частками – 93200 грн., з них основна сума боргу - 50000, сума відсотків – 43200 грн.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках обліку.

Завдання 4.Підприємство отримало від постачальника запчастини на суму 160800 грн. з ПДВ. Витрати з доставки в сумі сплаченого рахунку автотранспортного підприємства склали 2300 грн. з ПДВ.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, якщо:

а) перша подія отримання запчастин;

б) перша подія передоплата.

Завдання 5. Підприємство реалізувало готову продукцію собівартістю 210000 грн., вартість реалізації – 290000 грн. без ПДВ. При реалізації понесені витрати власного автотранспорту в сумі 10600 грн.

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерською обліку, якщо:

а) перша подія реалізація;

б) перша подія передоплата.

Завдання 6. Підприємство отримало будівельні матеріали на суму 12000 грн. без ПДВ. Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) склали 350 грн. без ПДВ. Облік ТЗВ здійснюють прямим методом. В оплату матеріалів виданий:

- короткостроковий відсотковий вексель (номінальна вартість векселя - 14400 грн., сума відсотків за відстрочку платежу - 600 грн. без ПДВ (сплата відсотків щомісяця)  - безвідсотковий короткостроковий вексель (номінальна вартість векселя-14400 грн. ). Строк погашення векселя 2 місяці   

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 7. Підприємство 10.05.0А р отримало поворотну фінансову допомогу на суму 100000 грн.; строк повернення - 20 місяців з дати одержання, наприкінці року було прийняте рішення проповернення фінансової допомоги у березні наступного року у повному обсязі.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 8.Підприємство продає товари з гарантію за якою покупцям відшкодовується вартість ремонту будь-яких виробничих дефектів виявлених протягом 10 місяців після придбання. Минулий досвід підприємства і майбутні очікування свідчать, що протягом наступного року 60 % проданих товарів не матимуть ніяких дефектів, 36 % проданих товарів матимуть незначні дефекти (забезпечення на 50 % від вартості) і 4% проданих товарів матимуть значні дефекти (забезпечення на 100 % вартості). Планується, що вартість продажу товарів у наступному році складе 1200000 грн.

Необхідно: визначити суму забезпечення і відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 9. Підприємство має виправити значний дефект. Найбільш ймовірний результат, що ремонт спричинить до витрат на суму 120000 грн. Проте існує значна можливість того, подальші роботи можуть спричинити додаткові витрати у сумі 60000 грн. Можливість здійснення ремонту з першої спроби становить 90% можливість подальших робіт 10%.Необхідно: визначити суму забезпечення для здійснення ремонту і відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 10. Підприємством був отриманий капітальний трансферт на фінансування будівництва цеху в сумі 5280000 грн. з урахуванням ПДВ. Крім того, підприємство у процесі будівництва витратило власних коштів на суму 7800000 грн. з урахуванням ПДВ.

На отримані кошти капітального трансферту та власні кошти підприємство здійснило роботи з будівництва, ввело об'єкт в експлуатацію. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строк експлуатації об’єкта - 20 років, ліквідаційна вартість – 20000 грн.

Необхідно: відобразити господарські операції з цільового фінансування на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 11. Навчальний центр отримує цільове фінансування від міжнародної організації сприяння розвитку малого і середнього бізнесу на проведення семінарів у регіонах України з бухгалтерського обліку. Договір укладено 10.03.0А р. на проведення 10 семінарів, сума цільового фінансування – 50000 грн.

20.03.0А р. проведено семінар у м. Києві, сума витрат на організацію якого становить 6 000 грн.

01.04.0А р. отримане цільове фінансування в сумі 50 000 грн.

У квітні проведено 4 семінари, сума витрат становить 25 000 грн.

Необхідно: відобразити господарські операції з цільового фінансування на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 12. Підприємство одержує бюджетні дотації в рамках державного регулювання в сумі 24000 грн. Протягом місяця підприємство оприбуткувало виробничі запаси на суму 36000 грн. з ПДВ, придбані як зa рахунок власних, так і виділених бюджетних дотацій.

Придбані запаси були в повному обсязі списані на виробництво готової продукції.

Необхідно: відобразити господарські операції з отримання та використання коштів цільового фінансування на рахунках бухгалтерського обліку, якщо підприємство реалізувало готову продукцію на суму 62000 грн. з ПДВ, собівартість якої - 44000 грн.

Завдання 13.Підприємство отримало автомобіль вартістю 120000 грн. у вигляді гуманітарної допомоги. Амортизація нараховується прямолінійним методом, строк корисного використання автомобіля – 10 років. Очікувані доходи від ліквідації автомобіля – 1240 грн., очікувані витрати – 350 грн.

Необхідно:відобразити господарські операції з отримання та використання коштів цільового фінансування на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 14. Підприємство отримало гуманітарну допомогу у вигляді сировини на суму 50500 грн. У доступному місяці вона була списано у виробництво у повному обсязі.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку з обліку гуманітарної допомоги.

Завдання 15.Підприємство має партію товару на суму 140000 грн. (1000 одиниць). Протягом першого кварталу було реалізовано 200 одиниць товару. Протягом цього часу 50 покупців звернулися з вимогою повернення вартості товару через виявлений дефект.

Вимоги покупців підприємством не задоволені, справа передана в господарський суд. Можливості усунути дефект чи пред'явити претензію постачальнику в підприємства немає з ряду причин, тому воно планує подальшу реалізацію товару.

Але, плануючи свою господарську діяльність, маючи досвід продажу цього виду товару протягом першого кварталу, воно повинно враховувати той факт, що частина реалізованого товару буде повернута покупцями.

Необхідно: зробити розрахунок суми непередбачених зобов'язань відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.Сейчас читают про: