double arrow

Приклади з обліку фінансової оренди у орендаря.


Приклад 1. Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання вартістю 4000 грн. на термін 4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує орендні платежі щорічно на початку року (2 січня), Орендна ставка відсотка, яку орендодавець використав для визначення суми орендної плати, складає 8 %. Термін корисного використання об’єкта – 5 років. Гарантована ліквідаційна вартість відсутня. Орендований актив в кінці строку оренди переходить у власність орендаря.

Необхідно:

1)визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів;

2)зобов’язання орендаря за орендоване обладнання;

3)фінансові витрати орендаря.

У даній ситуації оренда є фінансовою, так як виконуються 1 і 3 умови віднесення оренди до фінансової.

  Розрахунок:

1. Теперішня вартість ануїтету на початок за формулою:

ТВА = (1 +(1-1/(1+і)n-1):і) = (1 + (1 –1/(1 + 0.08)4-1) : 0,08) = 3,5771.

2. Сума одного мінімального орендного платежу: 4000,00/3,5771 = 1118 грн.

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів, які орендар повинен сплатити орендодавцю: 1118,00 х 4 = 4472,00 грн.

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів:

1118,00 х 3,5771 = 4000,00 грн.

5. Загальна сума фінансових витрат
4472,00 – 4000,00 = 472,00 грн.

 

Таблиця 2.1 – Розрахунок фінансових втрат та зобов’язань орендаря з фінансової оренди об’єкта необоротних активів

Дата Сума мінімальних орендних платежів (ануїтет), грн. Фінансові витрати, грн. Зменшення зобов'язання щодо оренди обладнання, грн. Залишок зобов'язання щодо оренди, грн.
  - - - 4000,00
02.01.200А 1118,00 0 1118,00 2882,00
02.01.200Б   1118,00 230,56 (2882,00 х 8%) 887,44 (1118,00 – 230,56) 1994,56 (2882,00 – 887,44)
02.01.200В 1118,00 159,56 (1994,56 х 8%) 958,44 (1118,00 – 159,56) 1036,12 (1994,56 – 958,44)
02.01.200Г   1118,00 82,00 (1118,00 – 1036,12) 1036,12 (1118,00 – 82,00) 0
Разом 4472,00 472,00 4000,00 -

 

Таблиця 2.2. – Відображення платежів з фінансової оренди у бухгалтерському обліку орендаря

Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
02.01. 200А Одержання об'єкта фінансової оренди за найменшою з оцінок 152 531 4000,00
02.01. 200А Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 377 (685) 800,00
02.01. 200А Зарахування в актив балансу об’єкту фінансової оренди 104 (оренда) 152 4000,00

02.01.

200А

 

Частину заборгованості, яка погашається у 200Ар. переведено до складу поточної

Здійснено оплату першого платежу

531 611

1118,00

611 311  
02.01. 200А Сплата суми ПДВ, яка за умовами договору відшкодовується при першому платежу 377 (685) 311 800,00
31.12. 200А Частину заборгованості, яка буде сплачена у 200Бр., переведено до складу поточної 531 611 887,44
02.01. 200Б Здійснено оплату другого платежу в частині, що відноситься до сплати зобов’язань за обладнання 611 311 887,44
02.01. 200Б   Відображено оплату другого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684 311 230,56
02.01. 200Б   Нараховано фінансові витрати щодо другого платежу 952 684 230,56
31.12. 200Б Частину заборгованості, яка буде сплачена у 200Вр., переведено до складу поточної 531 611 958,44
02.01. 200В Здійснено оплату третього платежу в частині, що відноситься до сплати за обладнання 611 311 958,44
02.01. 200В Відображено сплату третього, платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   159,66  
02.01. 200В Нараховано фінансові витрати щодо третього платежу 952 684 159,66
31.12. 200В Частину заборгованості, яка буде сплачена у 200Гр., переведено до складу поточної 531 611 1036,12
02.01. 200Г Здійснено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до сплати за обладнання 611 311   1036,12
02.01. 200Г Відображено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   82,00  
02.01. 200Г Нараховано фінансові витрати щодо четвертого платежу 952 684 82,00
  Нарахованя щорічної суми амортизації 4000,00 : 4 = 1000грн. 91 131 (оренда) 1000,00
02.01. 200Д Орендоване обладнання зараховують у склад власних основних засобів 104 (власні) 131 (оренда) 104 (оренда) 131 (власні) 4000,00   4000,00

Приклад 2.Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання на строк 4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує орендні платежі авансом щороку (на початку року), сума кожного з них - 1000 грн. Орендна ставка відсотка, яку орендодавець використав для визначення суми орендної плати, складає 8 %. Термін корисного використання об’єкта – 5 років. Справедлива вартість обладнання 4000 грн. Гарантована ліквідаційна вартість відсутня. Орендований актив в кінці строку оренди переходить у власність орендаря.

Необхідно:

1) визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів;

2) зобов’язання орендаря за орендоване обладнання;

3) загальну суму мінімальних орендних платежів;

4) фінансові витрати орендаря.

Розрахунок:

1. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за формулою:

ТВА = А х (1 +(1-1/(1+і)n-1):і)=1000 х (1 + (1 –1/(1 + 0.08)4-1) : 0,08) = 1000 х 3,5771 = 3577,1.

2. Зобов’язання орендаря за теперішньою вартістю складає – 3577,1 грн.

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів:

1000 грн. х 4 = 4000 грн.

4. Фінансові витрати:

4000 – 3577,1 = 422,9 грн.

У даному прикладі теперішня вартість мінімальних орендних платежів менша ніж справедлива вартість обладнання. Отже, сума зобов’язання за фінансову оренду буде складати 3577,10 грн.

 

Таблиця 2.3 – Розрахунок фінансових втрат та зобов’язань з фінансової оренди у орендаря

Дата Мінімальна сума орендних платежів (ануїтет), грн. Фінансові витрати, грн. Зменшення зобов’язання щодо оренди обладнання, грн. Залишок зобов’язання щодо оренди, грн.
  - - - 3577,10
02.01.200А 1000,00 - 1000,00 2577,10
02.01.200Б   1000,00 206,16 (2577,1 х 0,08) 793,84  (1000-206,16) 1783,26 (2577,1-793,84)
02.01.200В 1000,00 142,66 (1783,26 х 0,08) 857,34  (1000-142,66) 925,92 (1783,26-857,34)
02.01.200Г   1000,00 74,08 (925,92 х 0,08) 925,92  (1000-74,08) 0
Разом 4000,00 422,90 3577,10 -

 

Таблиця 2.4 – Відображення платежів з фінансової оренди у бухгалтерському обліку орендаря

Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
02.01.200А Одержано обладнання у фінансову оренду 152 531 3577,10
02.01.200А Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 377 (685) 715,42
02.01.200А Зарахування в актив балансу об’єкту фінансової оренди 104 (оренда) 152 3577,10

02.01.200А

 

Частину заборгованості, яка погашається у 200Ар. переведено до складу поточної

Здійснено оплату першого платежу

531 611

1000

611 311
02.01.200А Відображено суму ПДВ, яка за умовами договору відшкодовується при першому платежу 377 (685) 311 715,42
31.12.200А Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Бр. переведено до складу поточної   531 611 793,84
02.01.200Б   Здійснено оплату другого платежу в частині, що відноситься до сплати зобов’язань за обладнання 611 311 793,84
02.01.200Б   Відображено оплату другого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684 311 206,16
02.01.200Б Нараховано фінансові витрати щодо другого платежу 952 684 206,16
31.12.200Б Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Вр. переведено до складу поточної 531   611 857,34
02.01.200В   Здійснено оплату третього платежу в частині, що відноситься до сплати за обладнання 611 311 857,34
02.01.200В   Відображено сплату третього, платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   142,66  
02.01.200В Нараховано фінансові витрати щодо третього платежу 952 684 142,66
31.12.200В Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Гр. переведено до складу поточної 531   611 925,92
02.01.200Г   Здійснено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до сплати за обладнання 611 311 925,92
02.01.200Г   Відображено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   74,08  
02.01.200Г Нараховано фінансові витрати щодо четвертого платежу 952 684 74,08
  Нарахування щорічної суми амортизації 3577,10 : 4 = 894,28 грн. 91 131 (оренда) 894,28
02.01.200Д Орендоване обладнання зараховують у склад власних основних засобів 104 (власні) 131 (оренда) 104 (оренда) 131 (власні) 3577,10   3577,10

Приклад 3.Умови приклада 1, тільки орендні платежі здійснюються наприкінці періоду щорічно 31 грудня.

Необхідно:

1) визначити теперішню вартість ануїтету одиниці;

2) суму одного мінімального орендного платежу;

3) загальну суму мінімальних орендних платежів;

4) теперішню вартість мінімальних орендних платежів за весь період;

5) фінансові витрати орендаря.

Розрахунок:

1. Теперішня вартість ануїтету одиниці на кінець за формулою:

ТВА = ((1 -1/(1+і) n): і) = ((1 -1:(1+ 0,08)4): 0,08) = 3,3121

2. Сума одного мінімального орендного платежу:

А = ТВА : ((1 -1/(1+і) n): і) = 4000 : 3,3121 = 1208 грн.

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів, які орендар повинен сплатити орендодавцю:

1208 х 4 = 4832 грн.

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за весь період:

1208,00 х 3,3121 = 4000,00 грн.

5. Загальна сума фінансових витрат

4832 – 4000 = 832 грн.

 

Таблиця 2.5 – Розрахунок фінансових втрат та зобов’язань з фінансової оренди у орендаря

Дата Мінімальна сума орендних платежів (ануїтет), грн. Фінансові витрати, грн. Зменшення зобов’язання щодо оренди обладнання, грн. Залишок зобов’язання щодо оренди, грн.
02.01.200А - - - 4000,00
31.12.200А 1208,00 320,00 (4000,00 х 8%) 888,00 (1208,00 – 320,00) 3112,00 (4000,00 – 888,00)
31.12.200Б   1208,00 248,96 (3112,00 х 8%) 959,04 (1208 – 248,96) 2152,96 (3112,00 – 959,04)
31.12.200В 1208,00 172,24 (2152,96 х 8%) 1035,76 (1208,00 – 172,24) 1117,20 (2152,96 – 1035,76)
31.12.200Г   1208,00 90,80 (1208,00 – 1117,20) 1117,20 0
Разом 4832,00 832,00 4000,00 -

 

Бухгалтерські записи щодо відображення операцій з фінансової оренди за умовами приклада 3 будуть аналогічними записам, які надані в табл. 2.2.

Приклад 4.Умови приклада 2. Тільки орендні платежі здійснюються наприкінці періоду щорічно 31 грудня.

Необхідно:

1) визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів;

2) зобов’язання орендаря за орендоване обладнання;

3) загальну суму мінімальних орендних платежів;

4) фінансові витрати орендаря.

Розрахунок:

1. Теперішня вартість ануїтету на кінець за формулою:

ТВА = 1000 х ((1 -1/(1+і) n): і) = 1000х ((1 -1:(1+ 0,08)4): 0,08) = 1000 х 3,3121 = 3312,1 грн.

2. Зобов’язання орендаря складає – 3312,1 грн.

3. Мінімальні орендні платежі за весь період: 1000 грн. х 4 = 4000 грн.

4. Фінансові витрати: 4000 – 3312,1 = 687,9 грн.

 

Таблиця 2.6 – Розрахунок фінансових втрат та зобов’язань з фінансової оренди у орендаря

Дата Мінімальна сума орендних платежів (ануїтет), грн. Фінансові витрати, грн. Зменшення зобов’язання щодо оренди обладнання, грн. Залишок зобов’язання щодо оренди, грн.
02.01.200А - - - 3312,10
31.12.200А 1000 265,00  (3312,1 х 0,08) 735,00 (1000-265,0) 2577,10  (3312,1-735)
31.12.200Б 1000 206,16 (2577,1 х 0,08) 793,84 (1000-206,16) 1783,26 (2577,1-793,84)
31.12.200В 1000 142,66 (1783,26 х 0,08) 857,34 (1000-142,66) 925,90 (1783,26-857,34)
31.12.200Г 1000 74,10 (1000 - 925,90) 925,90 0
Разом 4000,00 687,90 3312,10 -

 

Бухгалтерські записи щодо відображення операцій з фінансової оренди за умовами приклада 4 будуть аналогічними записам, які надані в табл. 2.4.

Приклад 5.Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання вартістю 4000 грн. на термін 4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує орендні платежі щорічно на кінець року (31 грудня). Орендна ставка відсотка, яку орендодавець використав для визначення суми орендної плати, складає 8 %. Термін корисного використання об’єкта – 5 років. Гарантована ліквідаційна вартість складає 400 грн. Орендований актив в кінці строку оренди повертається до орендодавця. Метод амортизації – прямолінійний. За умовами договору сума ПДВ відшкодовується при сплаті першого орендного платежу.

Необхідно розрахувати:

1) теперішню вартість числа 1;

2) теперішню вартість величини ліквідаційної вартості (ТВл);

3) різницю між справедливою вартістю обладнання на початок строку оренди та теперішньою вартістю величини ліквідаційної вартості;

4) теперішню вартість ануїтету одиниці;

5) суму одного мінімального орендного платежу;

6) загальну величину мінімальних орендних платежів за весь період;

7) визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів;

8) фінансові витрати орендаря.

Розрахунок:

1. Теперішня вартість числа 1 за формулою:

ТВ = 1/(1 + і)n = 1/ (1 + 0,08)4 = 0,73503.

2. Теперішня вартість величини ліквідаційної вартості (ТВл):

ТВл = 400,00 х 0,73503 = 294,00грн.

3. Різниця між справедливою вартістю обладнання на початок строку оренди та теперішньою вартістю величини ліквідаційної вартості: 4000,00 – 294,00 = 3706,00 грн.

4. Теперішня вартість ануїтету одиниці за формулою:

ТВА = (1 – 1/(1 + і)n ) : і = (1 – 1/(1 + 0,08)4 ) : 0,08 = 3,3121.

5. Сума одного мінімального орендного платежу:

3706,00 :3,3121 = 1118,93 грн. (у прикладі 3 сума одного мінімального орендного платежу становила 1208 грн.).

6. Загальна величина мінімальних орендних платежів за весь період:

1118,93 х 4 + 400,00 = 4875,72 грн.

7. Теперішню вартість мінімальних орендних платежів за весь період:

1118,93 х 3,3121 + 294,00 = 4000,00грн.

8. Фінансові витрати:

4875,72 – 4000,00 = 875,72 грн.

 

Таблиця 2.7 – Розрахунок фінансових втрат та зобов’язань з фінансової оренди у орендаря

 

Дата Сума мінімальних орендних платежів (ануїтет), грн. Фінансові витрати, грн. Зменшення зобов’язання щодо оренди обладнання, грн. Залишок зобов’язання щодо оренди, грн.
02.01.200А - - - 4000,00
31.12.200А 1118,93 320,00 798,93 3201,07
31.12.200Б 1118,93 256,09 862,84 2338,23
31.12.200В 1118,93 187,06 931,87 1406,35
31.12.200Г 1118,93 112,58 1006,35 400,00
31.12.200Г 400,00 - 400,00 0
Разом 4875,72 875,72 4000,00  

 

Таблиця 2.8 – Відображення операцій з фінансової оренди в обліку орендаря при наявності гарантованої ліквідаційної вартості

Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
02.01.200А Одержано обладнання у фінансову оренду 152 531 4000,00
02.01.200А Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 377 (685) 800,00
02.01.200А Зарахування в актив балансу об’єкт фінансової оренди 104 (оренда) 152 4000,00

31.12.200А

 

Частину заборгованості, яка погашається у 200Ар. переведено до складу поточної

Здійснено оплату першого платежу в частині зобов’язання за обладнання

531 611

798,93

611 311
31.12.200А Відображено сплату першого, платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684 311 320,00
31.12.200А Нараховано фінансові витрати щодо першого платежу 952 684 320,00
31.12.200А Відображено суму ПДВ, яка за умовами договору відшкодовується при першому платежу 377 (685) 311 800,00
31.12.200А Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Бр. переведено до складу поточної   531 611 862,84
31.12.200Б   Здійснено оплату другого платежу в частині, що відноситься до сплати зобов’язань за обладнання 611 311 862,84
31.12.200Б   Відображено оплату другого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684 311 256,09
31.12.200Б Нараховано фінансові витрати щодо другого платежу 952 684 256,09
31.12.200Б Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Вр. переведено до складу поточної   531   611 931,87
31.12.200В   Здійснено оплату третього платежу в частині, що відноситься до сплати зобов’язання за обладнання 611 311 931,87
31.12.200В   Відображено сплату третього, платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   187,06
31.12.200В Нараховано фінансові витрати щодо третього платежу 952 684 187,06
31.12.200В Частину заборгованості, яка має бути погашена у 200Гр. переведено до складу поточної 531   611 1006,35
31.12.200Г   Здійснено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до сплати зобов’язання за обладнання 611 311 1006,35
31.12.200Г   Відображено оплату четвертого платежу в частині, що відноситься до фінансових витрат 684   311   112,58
31.12.200Г   Нараховано фінансові витрати щодо четвертого платежу   952   684   112,58
31.12.200А – 31.12.200Г Нарахування щорічної суми амортизації (4000,00 – 400,00) : 4 = 900грн. 91 131 (оренда) 900,00

Повернення орендованого обладнання орендодавцю

31.12.200Г У випадку, якщо умовами договору передбачено повернення обладнання після закінчення строку оренди за вартістю 400 грн. 531   104 (оренда) 400,00  

Придбання об’єкта оренди

31.12.200Г У випадку, якщо умовами договору передбачено придбання орендарем обладнання після закінчення строку оренди за вартістю 400 грн. 531   631 152 104 (власні) 104 (оренда) 311 631 152   400,00   400,00 400,00 400,00  


Сейчас читают про: