Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Б) районах добування нафти
Я

Яке з вказаних тверджень правильне:

а) національний комплекс – це територіальне утворення, обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

б) обслуговуючі галузі – галузі, що обслуговують населення;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

в) територіальна структура – це розміщення виробництва по окремих економічних районах;

 

 Яке з вказаних тверджень правильне:

Г) галузева структура – склад галузей і співвідношення між ними.

Яке з вказаних тверджень неправильне:

А) динамічна галузь – галузь, значна частина продукції якої вивозиться за межі країни;

 

Яке з вказаних тверджень неправильне:

а) сфера послуг – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

 

Яке з вказаних тверджень неправильне:

А) профілююча галузь – темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

Г) все сказане правильно.

Яке з вказаних тверджень правильне:

; б) галузі спеціалізації – це галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

; б) галузь – це сукупність підприємства, що випускають однорідну продукцію

Яке з вказаних тверджень правильне:

б) механізм зовнішньоекономічних зв’язків – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

а) соціально – зорієнтована ринкова економіка – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

в) товарообіг – це обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

Г) економічна система – це суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування.
Яке з положень комплексно розкриває основні функції науки “Розміщення продуктивних сил”:

б) розміщення продуктивних сил виконує теоретичну, пізнавальну, прогностичну і світоглядну функції;

Яка структура природно-ресурсного потенціалу відображає можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів:

г) організаційна;

 

Яка структура природно-ресурсного потенціалу характеризує внутрішні та міжвидові співвідношення природних ресурсів:

А) компонентна;

 

Яка структура природно-ресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій

Б) функціональна;

Яка структура природно-ресурсного потенціалу характеризує різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів:

В) територіальна;

Які спеціалізовані території визначають зону позагосподарського тяжіння великих міст:

Г) всі відповіді вірні.

 

Які категорії запасів корисних копалин виділяють в геології:

Г) всі відповіді вірні.

 Який підхід не відноситься до основних підходів економічної оцінки природних ресурсів:

Г) раціональний.

 

Які види затрат враховуються при проведені економічної оцінки природних ресурсів затратним методом:

Г) відповіді а і б вірні.

Який вплив має наявність природних ресурсів для процесу виробництва в сільському господарстві:

б) вирішальний;

 

Який вплив має наявність природних ресурсів для машинобудування:

в) незначний;

 

Які ресурси не входять до класифікації мінеральних ресурсів:г) енергетичні.

 

Які з перелічених країн мають найвищі показники народжуваності:

Г) відповідь а і б вірні.

Якими заходами можна регулювати чисельність трудових ресурсів:

а) залученням у виробництво осіб пенсійного і підліткового віку;.

 

Яка кількість утриманців припадає на 1-го працездатного українця:

а) 0,6;

Як впливає збільшення частки осіб віком від 16 років або понад 60 років в структурі населення на чисельність трудових ресурсів:

А) збільшує чисельність трудових ресурсів

 

Якою вважається прогресивна структура трудових ресурсів:

в) в якій більше осіб віком до 40 років; 

 

Якими демографічними факторами визначається кількісна величина трудового потенціалу:

Г) відповіді а і б вірні.

Які країни не відносяться до тих, що мають найменшу щільність населення:

Г) Бельгія.

Які види міст можна віднести до економічних?

Г) правильної відповіді немає.

Які з названих міст можна віднести до поліфункціональних:

в) Львів;

Якими закономірностями суспільного розвитку визначаються історико-економічні передумови:

Г) відповіді а і б вірні.

 

Які галузі економіки в розвинутих країнах можна віднести до провідних:

а) енергетика і електроніка;

Якими повинні бути значення коефіцієнта локалізації (Кл) та коефіцієнта виробництва продукції району на душу населення (Кд) для галузей спеціалізації:

а) Кл > 1; Кд > 1;

Які з нищеприведених понять не мають тісного зв’язку з економічними передумовами:

В) природно-ресурсний потенціал

 

Які блоки не відносяться до економічних передумов РПС:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 373; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 9287 - | 7367 - или читать все...

 

3.226.122.74 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.