double arrow

Г) всі відповіді вірні.

Внутрішньо-регіональна інтеграція витікає із закономірності:

а) географічної цілісності регіону;

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) Територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів; б) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами; в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами; г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) Територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів; б) вузол – це територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території; в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами; г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) територіальна організація виробництва визначається як синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.
 

 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) види діяльності, які не відповідають суспільним морально-етичним нормам і цінностям розглядають як деструктивні сили; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) предметом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) з регіонального погляду зв’язки бувають: внутрішньорайонні, міжрайонні та міжнародні; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) для промислового комплексу характерні зв’язки за кооперуванням, зв’язки зумовлені єдністю місця, зв’язки за комбінуванням, матеріально-технічні зв’язки; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) для територіально-виробничого комплексу виділяють виробничі та невиробничі зв’язки; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Лем; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Е. Гантингтон; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Вебер; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Й. Тюнен; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Лем; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії “концентричних кілець” є Й. Тюнен; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорію розміщення сільського господарства розробив Й. Тюнен; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорію розміщення сільського господарства розробив В. Кристалер; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Лемом і доповнена В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорія розміщення окремого виробництва розробив А. Вебер; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) основоположником теорії, за якою найсприятливіші умови для розвитку виробництва мають країни, розташовані в політичному поясі Є.А. Гантингтон; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; теорія розміщення г) виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки; б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах; в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил; г) прогностична функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах та регіонах.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки; б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах; в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил; г) світоглядна функція дала теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому.

Виробництва, що зазнають сильного впливу паливо-енергетичного фактора називають:

б) енергомісткими;

Взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якого ефект досягається завдяки відомому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами – це:

б) територіально-виробничий комплекс;

Виробництво із великими витратами сировини на одиницю готової продукції необхідно розміщувати:

б) біля джерел сировини;

 

Виробництва, що зазнають сильного впливу паливо-енергетичного фактора називають:

б) енергомісткими;

 

Виробництво синтетичного каучуку доцільно розміщувати у:


Сейчас читают про: