Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Г) всі відповіді вірні.
Внутрішньо-регіональна інтеграція витікає із закономірності:

а) географічної цілісності регіону;

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) Територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів; б) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами; в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами; г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) Територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів; б) вузол – це територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території; в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами; г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) територіальна організація виробництва визначається як синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) види діяльності, які не відповідають суспільним морально-етичним нормам і цінностям розглядають як деструктивні сили; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) предметом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.
 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами; б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку; г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) з регіонального погляду зв’язки бувають: внутрішньорайонні, міжрайонні та міжнародні; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) для промислового комплексу характерні зв’язки за кооперуванням, зв’язки зумовлені єдністю місця, зв’язки за комбінуванням, матеріально-технічні зв’язки; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі; б) для територіально-виробничого комплексу виділяють виробничі та невиробничі зв’язки; в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки; г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням. 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Лем; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Е. Гантингтон; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Вебер; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Й. Тюнен; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Лем; б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер; в) основоположником теорії “концентричних кілець” є Й. Тюнен; г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорію розміщення сільського господарства розробив Й. Тюнен; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорію розміщення сільського господарства розробив В. Кристалер; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Лемом і доповнена В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) теорія розміщення окремого виробництва розробив А. Вебер; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер; б) основоположником теорії, за якою найсприятливіші умови для розвитку виробництва мають країни, розташовані в політичному поясі Є.А. Гантингтон; в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лемом; теорія розміщення г) виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки; б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах; в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил; г) прогностична функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах та регіонах.

 

Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки; б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах; в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил; г) світоглядна функція дала теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому.

Виробництва, що зазнають сильного впливу паливо-енергетичного фактора називають:

б) енергомісткими;

Взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якого ефект досягається завдяки відомому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами – це:

б) територіально-виробничий комплекс;

Виробництво із великими витратами сировини на одиницю готової продукції необхідно розміщувати:

б) біля джерел сировини;

 

Виробництва, що зазнають сильного впливу паливо-енергетичного фактора називають:

б) енергомісткими;

 

Виробництво синтетичного каучуку доцільно розміщувати у:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 923; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10379 - | 7655 - или читать все...

 

34.204.183.113 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.