Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Г) всі відповіді вірні.
Г) об’єднання підприємств, які спеціалізуються на різних етапах одного і того самого виробничого циклу.

Всі міжнародні організації можна поділити на:

а) адміністративні установи; організації, які займаються виясненням і винесенням рішень з міжнародних спорів; міжнародні організації загального характеру;

 

.В.А. Поповкіним було виділено такі економічні райони:

а) Центральноукраїнський; Донбас та Нижнє Придніпров’я; Слобідська Україна; Причорноморський; Західноукраїнський;

 

В межах народногосподарського комплексу виділяють такі галузі:  г) все сказане правильно.

 

Виробництво алюмінію розвивається у країнах Перської затоки тому, що: в) там є дешева електроенергія;

 

В м. Донецьку працює бавовняно-прядильний комбінат тому, що там є: в) незайняте жіноче населення

В м. Луганську працює взуттєва фабрика тому, що там є:в) незайняте жіноче населення;

 Виробництво доцільно розміщувати біля споживача, коли:

б) готовий продукт не можна перевозити на великі відстані, бо він здатен швидко псуватися; коли продукт порівняно дешевий і перевезення збільшить його вартість;

 

Вплив ЕГП виявляється:

б) у тому що об’єкт або регіон одержують певні економічні переваги при оптимальній взаємодії економічних зв’язків з іншими об’єктами чи регіонами;

 

Виробництво меблів розміщується біля:в) споживача;

 

Виробництво молочних продуктів розміщується біля:в) споживача;

 

Виплавляння нікелю належить до:в) енергомістких;

Виробництво алюмінію належить до:в) енергомістких;

 

Виробництво глинозему належить до:б) паливомістких;

 

Виробництва, що зазнають сильного впливу сировинного фактора називають:а) матеріаломісткими;

 

Виробництво цукру розміщується:а) біля джерел сировини;

 

Виробництво соди необхідно розміщувати:г) біля джерел сировини.

 

Виробництво із великими витратами сировини на одиницю готової продукції необхідно розміщувати:

б) біля джерел сировини;

 

В регіоні кожен рік виготовляється 5000 од. продукції А та 7000 од. продукції В, які займають питому вагу в структурі виробництва валової продукції регіону. В загальному по регіону щомісячні витрати на заробітну плату становлять 10000 грн., витрати на матеріали 66000 грн., витрати на обладнання та інструменти становлять 15000 грн. Середньорічна собівартість продукції в країні становить 80 грн. Визначити ефективність спеціалізації регіону.

А)0,879 ;

В регіоні кожен рік виготовляється 3300 од. продукції А та 400 од. продукції В, які займають питому вагу в структурі виробництва валової продукції регіону. В загальному по регіону щорічні витрати на заробітну плату становлять 190 000 грн., витрати на матеріали 100 000 грн., витрати на обладнання та інструменти становлять 15000 грн. Середньорічна собівартість продукції в країні становить 70 грн. Визначити ефективність спеціалізації регіону.
Б) 0,85;

 

Вартість продукції хімічної галузі району, що вивозиться за межі становить 4,902 млн. у.о., а загальна вартість продукції даної галузі – 5,7 млн. у.о. Який коефіцієнт міжрайонної торгівлі?

В) 0,86

В хімічній промисловості України виробляється продукція на суму 440 млн. у.о., в тому числі на Івано-Франківщині – 180 млн. у.о. Загальна кількість населення України становить 46,8 млн. осіб, а в регіоні – 8 млн. осіб. Знайти коефіцієнт виробництва продукції на душу населення району.

в) 2,41                

 

Вкажіть умови, що визначають спеціалізацію країни у світовому господарстві:г) всі відповіді вірні.

 

Вкажіть групи галузей, з яких складається регіональний господарський комплекс:г) всі відповіді вірні.

 

Вкажіть можливі шляхи вирішення проблеми зближення рівнів економічного розвитку країн в світі:

г) всі відповіді вірні.

 

Відношення виробленого національного доходу до чисельності працівників, які його створили - це:

б) продуктивність суспільної праці;

 

Вартість у грошовому виразі заново створеного за рік сукупного продукту в країні називається:

г) національним доходом.

 

Вкажіть правильну формулу визначення загального рівня спеціалізації (С), де Рв частина суспільного продукту району, що вивозиться за його межі; Р – сукупний суспільний продукт, створений у районі у вартісному вираженні:а) ;

Водомісткість виробництва розраховують за формулою:

г)

Виробництво готової продукції це:а)предметна спеціалізація;.

 

Важливою складовою частиною системи економічних передумов розміщення продуктивних сил є форми суспільної організації виробництва, до яких не відносяться: г) поєднання.

 

В чому полягають основні відмінності між міськими і сільськими системами розселення: г) відповіді а і б вірні.

 

Види зайнятих трудових ресурсів: г) всі відповіді вірні.

 

В якому районі України розселення населення зумовлено промисловим розвитком:

а) Донецько-Придніпровський;

 

В якому районі України розселення населення зумовлено впливом фактора сільського населення:

б) Західно-Український;.

 

Вкажіть держави, які мають найбільшу в світі щільність населення:а) Бангладеш;

 

Вкажіть основні чинники розселення населення:г) всі відповіді вірні.

 

Вкажіть межі працездатного віку для жінок України:а) 16-55;

 

Вкажіть межі працездатного віку для чоловіків України:б) 16-60;

 

Вкажіть середній вік мешканця України:в) 36,5 років;

 

Вкажіть середній вік міського жителя України:а) 34,8 років

 

Вкажіть середній вік сільського жителя України:б) 39,8 років;

 

Вкажіть головну продуктивну силу суспільства:а) трудові ресурси;

 

Використання вторинних ресурсів дає можливість:а) знизити витрати на виробництво;

 

Визначення ділянок, найбільш придатних для промислового і житлового будівництва, сільськогосподарського виробництва тощо проводиться на основі:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 386; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9888 - | 7718 - или читать все...

 

3.95.131.208 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.