double arrow

А) спрямовані для створення за кордоном філій, дочірніх компаній, спільних підприємств

До спеціальних економічних спілок (союзів) належить:

в) Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ);

 

До товарно-виробничих спілок належить:

б) Організація країн експортів нафти (ОПЕК);

 

До регіональних економічних спілок належить:

а) Європейський Союз;

 

До інвестиційних спілок належить:

Г) Міжнародний валютний фонд;

Дефіцит торговельного балансу країни можна зменшити шляхом:

Г) розвитку імпортозаміщувальних виробництв у країні.

 До провідних міжнародних валютно-фінансових організацій не належать:

Г) Європейський Союз.

До первинних галузей належать:

в) гірничо-видобувна;

 

До первинних галузей належать:

Г) сільське господарство.

 

До вторинних галузей належать:

а) машинобудування;

 

До виробничої сфери належать галузі, що:

б) здійснюють функції щодо надання послуг матеріального характеру суспільству і населенню;

 

До сфери послуг належать галузі, що:

А) здійснюють функції щодо надання послуг нематеріального характеру суспільству і населенню;

 

До виробничої сфери належать ті види діяльності, що:

г) все сказане правильно.

 

До сфери послуг належать:

в) галузі послуг, соціального обслуговування; органів управління і оборони; галузі, що включають кредитування, фінанси, страхування;

 

 До виробничої сфери належать:

б) галузі, що створюють матеріальні блага; доставляють створені матеріальні блага споживачам; пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу;
Динамічна галузь – це:

а) галузь, темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

Допоміжні галузі – це:

б) галузі які працюють на галузі спеціалізації; 

Для оцінки ефективності виробництва „мішаним” способом використовують формулу:

в)  

 

До традиційних методів належать:

б) літературний; описовий; статистичний; системний; порівняльний;

 

До сучасних методів дослідження належать:

Г) геопросторова парадигма; моделювання; картографічний; кластерний аналіз; факторний аналіз; економічний аналіз; математичний; економіко-математичне моделювання; комп’ютерні технології.

 

До статистичних методів розміщення продуктивних сил відносять:


Сейчас читают про: