double arrow

Г) загальний рівень соціального розвитку регіону.

 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення; б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший; в) ступінь матеріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції; г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення; б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший; в) суть класифікації факторів за пріоритетністю значення їхньої дії полягає у тому, що в першу чергу розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній економічній системі найбільший; г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.

 

Яке з вказаних тверджень правильне:

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення; б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший; в) до високоенергомістких галузей належать галузі, де частка паливно-енергетичних витрат становить 30 – 45% усіх витрат; г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.
 

Яке з вказаних тверджень не правильне:

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення; б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший; в) ступінь матеріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції; г) правильно вказано у пунктах а, б.

Яке з вказаних тверджень не правильне:

а) передумови – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість виробництва і населення; б) фактори – це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення; в) ступінь працемісткості визначається відношення витрат на сировину до обсягу виробленої продукції; г) правильна відповідь відсутня. 

Яке з вказаних тверджень не правильне:

а) передумови – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість виробництва і населення; б) фактори – це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення; в) ТЕЦ необхідно розташовувати в регіонах, де є дешева сировина; г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

Яке з вказаних тверджень не правильне:

а) біля споживача слід розміщувати галузі, що виробляють продукцію, яка швидко псується; б) кардинальні зміни у технології виробництва не можуть істотно вплинути на розміщення продуктивних сил; в) ТЕС необхідно розташовувати біля споживачів; г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

Яке з вказаних тверджень не правильне:

а) біля споживача слід розміщувати галузі, що виробляють продукцію, яка швидко псується; б) кардинальні зміни у технології виробництва не можуть істотно вплинути на розміщення продуктивних сил; в) кон’юнктура не залежить від місткості ринку, яка в свою чергу визначається обсягом виробництва та його спеціалізацією, рівнем купівельної спроможності; г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника; б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення; в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують нижчу собівартість перевезення одиниці вантажу; г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника; б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення; в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують вищу собівартість перевезення одиниці вантажу; г) правильна відповідь відсутня.

Яке з вказаних тверджень є не правильне:

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника; б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення; в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують вищу собівартість перевезення одиниці вантажу; г) правильно вказано у пунктах а, б, в.

Яке з вказаних тверджень є не правильне:

а) в основі кон’юнктури лежить співвідношення попиту і пропозиції; б) зниження матеріаломісткості сприятиме рішенню екологічних проблем; в) вплив ЕГП виявляється у тому, що об’єкт або регіон одержують певні економічні переваги при оптимальній взаємодії економічних зв’язків з іншими регіонами; г) до паливомістких галузей не можна віднести виробництво глинозему, віскозного шовку.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують нижчу собівартість перевезення одиниці вантажу;

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

Г) правильна відповідь відсутня.

Яке з вказаних тверджень є не правильне:

Г) правильно вказано у пунктах а, б, в.

Яке з вказаних тверджень є не правильне:


Сейчас читают про: