double arrow

Г) все сказане правильно.

Дедукція – це:

а) розчленування об’єкта чи явища на елементи; б)ланцюжок висновків, ланки якого пов’язані логічною послідовністю; в) поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле; г) висновок про менш знаний об’єкт, явище за більш знаним, якщо вони входять в однорідну групу.

 

Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують формулу:

а) ;

 

Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують формулу:

Г) правильно вказано у пунктах а, в.

До основних заходів що сприятимуть вирішенню екологічних проблем відносять:

а) зручне економіко-географічне положення; б) конкретні умови реалізації суспільного продукту; в) великі вкладення в науково-дослідну базу; г) зниження матеріаломісткості виробництва.

 

До основних заходів що сприятимуть вирішенню екологічних проблем відносять:

а) зручне економіко-географічне положення; б) конкретні умови реалізації суспільного продукту; в) великі вкладення в науково-дослідну базу; г) здійснення структурної перебудови виробництва.

 

До основних заходів що сприятимуть вирішенню екологічних проблем відносять:

а) зручне економіко-географічне положення; б) конкретні умови реалізації суспільного продукту; в) великі вкладення в науково-дослідну базу; г) утилізація відходів, використання оборотної води.

 

До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) збільшення радіоактивного забруднення; б) використання зростаючих обсягів природних ресурсів у виробництві; в) розвиток НТП; г) правильно вказано у пунктах а, б.
 

До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) ерозія та забруднення ґрунтів; б) розвиток НТП; в) розвиток науковомістких галузей виробництва; г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) вирубування тропічних, екваторіальних лісів; б) розвиток НТП; в) розвиток науковомістких галузей виробництва; г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) спорудження штучних водосховищ, водойм, осушення боліт; б) розвиток НТП; в) розвиток науковомістких галузей виробництва; г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:а) зростання кількості транспортних засобів; б) розвиток НТП; в) розвиток науковомістких галузей виробництва; г) правильна відповідь відсутня.

Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують:

б) формулу Рейлі;

 

До основних заходів, що сприятимуть вирішенню екологічних проблем відносять:

г) все сказане правильно.

До науковомістких належить:

Г) все сказане правильно.

 

Дія споживчого фактору виявляється у наближенні виробництва:


Сейчас читают про: