Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.
Проблема вдосконалення структури виробництва в Україні передбачає:

г) все сказане правильно.

При вивченні регіонів найбільш ефективним є:

; г) системний.

Поняття „економічна інтеграція” означає:

б) зближення у певних формах національних економік окремих країн;

 

Продаж товарів і послуг в інші країни називається:

Б) експортом

З

За встановлення і регулювання владними регіональними структурами системи цін різних видів товарів і послуг відповідає:

Г) тарифний механізм;

Засоби праці це:

в) устаткування;

Закономірності розвитку РПС необхідно враховувати:

а) у наукових дослідженнях;

в) в практиці розміщення виробництва;

Г) відповідь а і в правильні.

 

Зниження ефективності суспільного виробництва, виникнення певних додаткових соціальних і матеріальних витрат може пояснюватися:

в) надмірною концентрацією продуктивних сил;

Загальні економічні закони притаманні:

а) великим групам явищ;

З чого починається внутрішньорегіональна інтеграція:

в) налагодження зв ‘язків між підприємствами;

Зона формуючого впливу концентраційних полів має радіус доступності від центру міста:

А) 2-3 години;

 

Зона безпосереднього тяжіння має радіус доступності від центру міста:

Б) 1-1,5 години;

 

Зона економічного впливу має радіус доступності від центру міста:

В) 3-4 години;

 

З чого починається аналіз території :

А) з функціонального зонування;

 

Запаси корисних копалин, використання яких економічно вигідне і які відповідають промисловим вимогам за якістю сировини та технічним умовам експлуатації називають:

Б) балансовими;

 

Запаси корисних копалин, використання яких при неповному рівні технології експлуатувати економічно невигідно, називають:

А) позабалансовими;

 

Зниження природного приросту населення спричиняє:

Г) відповіді а і в вірні.

Загальна величина трудових ресурсів визначається за формулою:

а) C = T – a – n – b + m;.

За якою ознакою відбувається поділ систем розселення на локальні і регіональні?

а) за територіальним поділом праці;

Зоні, де смертність перевищує народжуваність притаманне явище, яке називають:

в) депопуляцією;

Знайти коефіцієнт народжуваності в Україні на наступні 5 років. Якщо ми знаємо, що приблизно в Україні проживатиме близько 47 млн. осіб, а кількість народжених становить 1,1 млн.

А) 23%о                           Б) 4,6%о                       В) 2,3%о                         Г) 3,6%о

 

Зробіть прогноз чисельності населення в Україні на наступні 4 роки. Якщо середньорічний приріст населення становить 0,8 млн., а в країні проживає 48,4млн осіб.
А) 51,6 млн.   Б)49,2 млн.     В) 154,88 млн. Г) правильна відповідь відсутня

Зростання ефективності виробництва за рахунок масовості випуску продукції зумовлено:

а) концентрацією;

Значення показника ефективності спеціалізації регіону повинно бути:

; б) > 1;

Значення індексу поточних витрат (Іс) повинно знаходитись в межах:

; г) Іс ≤ 1.

За допомогою яких коефіцієнтів не аналізують галузі спеціалізації:

б) коефіцієнт міжрайонної товарності;

Загальний рівень спеціалізації району становить 44%, а частина суспільного продукту, вивезеного за межі району дорівнює 18 млрд. грн. Знайти сукупний суспільний продукт.

В) 40,9 млрд

Загальна вартість продукції хімічної галузі району становить 653 тис. грн., а коефіцієнт міжрайонної товарності – 0,96. Знати вартість продукції, вивезеної за межі району?

Б) 626,88 тис. грн.

Засновником факторного аналізу є:

г) А. Вебер.

За ступенем енергомісткості галузі поділяються на:

г) все сказане правильно.

За ступенем енергомісткості галузі поділяються на:

Г) правильна відповідь відсутня.

За функціональною класифікацією розрізняють галузі:

Г) все казане правильно.

 

За динамічним и характеристиками галузі бувають:

а) пропульсивна, динамічна, нова, профілююча;

 

Залежно від галузевої структури розрізняють такі типи господарства країн:

в) аграрний; аграрно-індустріальний; індустріально-аграрний; індустріальний;

За розміром території економічні райони поділяють на:а) мікрорайони; макрорайони;

О

Основними принципами регіональної політики є: б) принципи соціальної справедливості, демократизму, консенсусу, субсідарності, збалансованості повноважень і відповідальності;

Основною стратегією сучасної регіональної політики є: а) регіональне оновлення та інновації;

Об’єктом науки “ Розміщення продуктивних сил ” є:

в) продуктивні сили;

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону передбачає:

а) врахування передумов і факторів спеціалізації економіки; б) комплексне розміщення господарства; в) економічну безпеку регіону; г) все сказане правильно.

 

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону не передбачає:

Г) розміщення підприємств має сприятливі кооперативні зв’язки.

 

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні підприємства передбачає:

Г) спеціалізація повинна враховувати співвідношення попиту і пропозиції.

Об’єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури – це:

а) портово промисловий комплекс;

Основоположником теорії “штандорту” є:

в) А. Вебер;

 

Основоположником теорії “концентричних кілець” є:

б) Й. Тюнен;

 

Основоположником теорії “шестикутників” є:

Г) А. Лем.

 

Основоположником теорії “кліматичних оптимумів” є:

а) Е. Гантингтон;

 

Основоположником марксистської теорії є:

б) К. Маркс;

 

Оцінка відносного ефекту чи прибутку, що дає його використання в народному господарстві покладена в основі:

б) рентного підходу;

Оцінка природних ресурсів за додатковими затратами на компенсацію втрат прибутку при вилученні певного ресурсу з природокористування, лежить в основі:

в) рентного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

Основними чинниками розселення населення є:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 277; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9658 - | 7398 - или читать все...

 

35.175.172.211 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.025 сек.