Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Г) правильна відповідь відсутня.
До працемісткого не належить виробництво:

г) все сказане правильно.

 

До паливомістких галузей не належить:

а) виробництво сталі;

 

До енергомістких галузей не належить:

а) виробництво глинозему;

До водомістких галузей не належить:

а) машинобудування;

До високоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

; б) 30 – 45%;

 

До середньоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

в) 15 – 30%;

 

До неенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

а) менше 15%;

 

До енергомістких належать галузі:

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

До енергомістких належать:

в) виплавляння нікелю;

 

До паливомістких відносять виробництва що потребують багато:

в) тепла;

 

Дія сировинного фактору пов’язана з наявністю на території:

а) сировини;

 

Дія паливно-енергетичного фактору пов’язана з наявністю на території:

б) енергоносіїв;

 

Дія фактору робочої сили пов’язана з наявністю на території:

в) трудових ресурсів;

Дешеві вантажі доцільно перевозити:

г) правильно вказано у пунктах а, б.

До нематеріаломістких відносять:

Г) правильно вказано у пунктах а, б.

Для забезпечення простого відтворення населення потрібно, щоб сумарний коефіцієнт становив:

; г) правильної відповіді немає.

Для співставності та зручності в порівнянні показники динаміки чисельності населення розраховують на:

б) 1000 чоловік;

Динамічний процес обґрунтування, прийняття та впровадження у життя рішень про просторовий розподіл окремих її елементів це:

б) розміщення продуктивних сил;

До яких соціально-економічних наслідків призводить “старіння” населення:

Г) всі відповіді вірні

До видів комбінування можна віднести:

а) на основі послідовної обробки сировини;

До науковомістких належать виробництва, які потребують:

Г) правильно вказано у п. б і в.

До механізмів реалізації регіональної економічної політики належать:

Д) все сказане правильно.

До інструментів регіональної економічної політики належать:

Д) все сказане правильно.

До методів ендогенного регулювання регіонального розвитку належать:

Б) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді податкових пільг, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

До методів екзогенного регулювання регіонального розвитку належать:

А)державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, субсидій, кредитів;
До методів непрямого впливу регіональної політики належать:

Г) правильно вказано у пунктах а, б;

До найбільш впливових чинників регіональних диспропорцій належать:

Д)все сказане правильно.

До неекономічних чинників від яких залежать показники економічної діяльності регіонів належать:

Г)все сказане правильно;

До основних завдань регіональної політики належать:

Г)все сказане правильно.

До економічних цілей регіональної політики належать:

А)пожвавлення виробництва в депресивних регіонах;

.

До соціальних цілей регіональної політики належать:

Г)правильно вказано у пунктах а, б;

До економічних цілей регіональної політики не належать:

Б)пріоритетне збільшення зайнятості; ?

До соціальних цілей регіональної політики не належать:

В)створення полюсів росту і зон ефективного підприємництва;

До принципів регіональної політики належать:

Г)відповіді а і в вірні;

До принципів регіональної політики належать:

Д)все сказане правильно.

До принципів регіональної політики належать:

Г)відповіді а і б вірні;

С

Соціальна політика – це: Б) умови та вимоги, що висуваються регіональною владою до господарюючих суб’єктів для досягнення неекономічної мети: забезпечення соціальних гарантій місцевому населенню, підвищення якості його життя, покращення стану навколишнього середовища;

Структурна політика – це: б) система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;Сучасна регіональна політика передбачає: сталий розвиток усіх регіонів, що сприятиме високій конкурентоспроможності національної економіки;

Система рівнів регіональної політики в Україні є: В) трирівневою;

Система суб’єктивних і речових елементів, що виражають активне ставлення людей до природи це:

а) продуктивні сили;

Синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці – це:

б) територіальна організація виробництва;

 

Сукупність стійких зв’язків між елементами об’єкта, причому обов’язковою умовою для їх реалізації є подолання геопростору – це:

Г) територіальна структура.

 

Стійкі територіально-економічні утворення, що характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю, взаєморозміщенням структурних елементів – це:

б) форми розміщення продуктивних сил;

Ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання характеризує:

Г) технологічна оцінка природних ресурсів.

 

Сукупність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані, використані для досягнення певної мети – це:

Б) природно-ресурсний потенціал;

Схеми розміщення продуктивних сил в Україні складє:

Г) рада з вивчення продуктивних сил.

Сукупна вартість в ринкових цінах кінцевого продукту, створеного за рік в межах країни усіма виробниками, які знаходяться на її території називається:

в) валовим суспільним продуктом;

Сукупний річний дохід, створений національними виробниками як в країні, так і за її межами - це:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 252; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9560 - | 7557 - или читать все...

 

35.173.234.237 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.