double arrow
III. Развитие двойной записи

  1. номинальные счета: счета доходов, расходов, резервов (регулирующих статей) для расчета финансового результата и его влияния на изменение капитала в соответствии с концепцией отчетного периода.

схема 1. Эволюция бухгалтерского учета

Первый (предварительный) этап можно найти в экономиках, как античности, так и средневековья. Однако, два последующих этапа, по мнению многих историков, характерны только для западноевропейской цивилизации. Для последнего периода были характерны следующие основные изменения: эволюция товарных счетов; четкое осознание и применение на практике концепции соотнесения доходов, полученных в отчетном периоде с соответствующими расходами (концепция отчетного периода); принцип имущественной обособленности.

1.2. Зародження обліку та контролю в різних країнах світу

В стародавньому світі облік називали таємницею богів, в яку посвячували. Так, головний бухгалтер гарему фараона – Неферхотеп досяг великої поваги, про такого, як він писали: „Тонкий розумом, терпимий серцем, радіється праведними справами, повертається спиною до несправедливості”, що свідчить не лише про його позитивні риси характеру.

Єгипет

Облік виступав як майновий (у натуральних вимірниках). Реєстрація фактів здійснювалася на папірусі (довжина 4-5 м, ширина – 20 см).

Облік вели писарі, які вважалися посланцями бога Тота – бога писемності, рахунку та мудрості. Для того, щоб стали писарем, необхідно було пройти курс навчання в особливій школі під керівництвом жреців, які мали право на той час навчати. Навчання починалося з 5 років та продовжувалося 12 років з використанням навчальних посібників. Писарі були зайняті обліком зерна, їжі, розподілом врожаю, податків та майна, а також контролем за правильністю цих операцій. Вони суворо відповідали за свої дії. Якщо їх запідозрили в махінаціях, вони відлучалися та переводилися до розряду землеробів.
Облікова система Єгипту була частиною механізму централізованого управління економікою. Важливе значення приділялося розпису майбутніх доходів та витрат. Застосовувалося нормування витрат.

Облік вівся за прибутково-видатковою системою (простий запис).

Основною функцією обліку був контроль за збереженням майна власника. Засобом контролю була інвентаризація. Особлива увага приділялася обліку людських ресурсів (рабів). Детально вівся облік робочої сили та її утримання. Він складався з обліку персоналу, робочого часу і обліку витрат на утримання робочої сили. Основним був документ, в якому оплату праці обліковували за категоріями робітників, виходячи з норм оплати.Інвентаризаційні описи почали поступово ускладнюватися за змістом, спостерігалася деталізація даних, їх групування у зведені документи. Єгипетські документи вже мали дати, номери та печатки. Зароджується матеріальний облік, характерною особливістю якого було щоденне виведення залишків. Саме тут зародилася дзеркальнанатуралістична концепція обліку –це концепція, що полягала у якомога точнішому описі руху цінностей у господарстві, тобто бухгалтер повинен якби фотографувати те, що виникає в ході господарської діяльності.