Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Нодавча влада в Україні 379
5) виступи з мотивів голосування по одному представнику М і н'ііутатських фракцій, представники яких не брали участі в

...... юренні.

Стаття 32 Регламенту встановлює, що на пленарному засі­пші і Верховної Ради ніхто не може виступати без дозволу го-ІСВуючого на пленарному засіданні. Головуючий на пленарно­му засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, мін тупів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, ыпитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, попра­ні ік, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді и.і депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений непутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, від-ііпіііді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

Для доповіді надається не менше 10 хвилин, співдоповіді — и ч і н хвилин і заключного слова — трьох хвилин. Для виступу в ппговоренні, для заяв, резолюцій, повідомлень, оголошення де­ну і.ігських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський <щиг посадовою особою, до якої було звернено депутатський 1.1 мит, надається три хвилини; для повторних виступів в обго-і» іренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, і її виступів щодо постатейного голосування проектів законів, інших актів Верховної Ради, виступів щодо кандидатур на поса-іи, внесення пропозицій — дві хвилини; для виступів з проце­дури та з мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропо-ІИЦІЙ чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, іиівідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки — од­на хвилина. Тривалість часу для доповіді й співдоповіді під час розгляду проектів кодексів та законопроектів, які містять більш ніс 100 статей, пунктів, а також законопроектів про внесення змін іп Конституції України збільшується у два рази, якщо Верхов­на Рада не ухвалить іншого рішення.

Загальна тривалість часу розгляду кожного питання поряд-h у денного пленарного засідання Верховної Ради пропонується іоповуючим на пленарному засіданні перед початком обгово­рен іія цього питання, залежно від кількості осіб, які записалися на виступ. Якщо є заперечення народних депутатів щодо пропо-и і ції головуючого на пленарному засіданні, Верховна Рада прий-ИІЄ процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначе­ного питання.

Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 142; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома - страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8854 - | 7181 - или читать все...

Читайте также:

 1. http://zakon.nau.ua/ - законодавча база НАУ
 2. Виконавча влада в Україні
 3. Влад, сын Влада
 4. ВОПРОС 16НОВІТНІЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
 5. Впровадження світового досвіду митно-тарифного регулювання в Україні
 6. Державна влада як інститут конституційного права
 7. Джерела і література. Голод 1921 років в Україні: Збірник документів і матеріалів/ Упоряд
 8. Джерела і література. Національні відносини в Українів XX ст
 9. Законодавча влада в Україні
 10. Законодавча влада в Україні. 2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
 11. Законодавча влада в Україні. му депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень
 12. Законодавча влада в Україні. однієї третини народних депутатів України від конституційно-іп складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів


 

3.234.214.113 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.007 сек.