double arrow

С.В.Иванов


97. Топтық жұмысты оқушылардың оқу еңбегін ұйымдастыру негізінде құруға мыналар жатады:

- оқу міндетін анықтау үшін сынып екі топқа бөлінеді;

- әр топ тапсырма орындайды;

- топтың енгізген жаңалығына орай тапсырмалар іріктеледі;

- топтың құрамы сабақтың мазмұнына қарай өзгереді;

- топтың және құрамның әр түрлі деңгейлікке орай оқушылардың қауымдастық құрамы сұрыпталады және мұның өзі оқушыларға байланысты.

Оқыту әдістемесі.

98. И.П.Подласый әдістерді классификациялауды білім көзіне қарай жіктеді:

Сөздік, көрнекілік, практикалық.

99. Ю.К.Бабанский оқыту әдісін 3 топқа бөлді:

1-топ. Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері.

2-топ. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.

3-топ. Оқытудағы өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

100. Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді:

- ақпараттық дамыту әдістері;

- эвристикалық (іздену) оқыту әдістері;

- білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері;

- жаттығу;

- практикалық жұмыс.

101. И.Т.Огородниковтің пікірі бойынша:әдістерді классификациялау:

Сөздік о.ә., кітаппен жұмыс әдісі, эксперименталды сабақ және бақылау әдісі, жаттығу әдісі, графикалық және жазба жұмыстарын жүргізу әдісі, бағдарламалап оқыту, оқушылардың білімін бағалау мен тексеру әдісі.

102. Оқыту әдістерін классификациялауды ұсынғандар:

М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, Н.А.Сорокин, Н.Ф.Талызына, В.Ф.Паламарчук.

Оқушылардың ұжымдық- танымдық іс-әрекеттерінің ұйымдастырушылық-педагогикалық негіздері

103. Педагогикалық процестің оқудан тыс бөлігі жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:

Н.К.Крупская, П.П.Блонский, А.С.Макаренко

104. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру көптеген проблемалардың шешімімен байланысты зерттегендер:

И.Т.Волков, Х.Й.Лийметс, В.Оконь, А.М.Раевский.

105. Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері:

1. Ұжымдық жұмыс принципімен ұйымдастырылған фронтальды жұмыс.

2. Ұйымшылдық принципі бойынша ұйымдастырылған топтық жұмыс.

3. Топ жұмыстарының бейнесі ретіндегі топтардың өзара тексеруі.

4. Ассистенттердің, кеңесшілердің және белсенді оқу топтарының басқа да мүшелерінің жұмысы.

5. Оқушылар кездесуі.

6. Білімді қоғамдық байқауы.

Оқушының танымдық әрекетін белсендірудің әдіс-тәсілдері

106. Оқыту процесіндег радикалды өзгерістердің қоғамдық және педагогикалық сананың қалыптасуына әсер ететін-н анықтағандар:

Ж.Пиаже, Б.Блюм, Д.Ж.Бруннер, Ж.Ганье, С.Эриксон.

107. Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

М.А.Данилов, Р.Г.Лемберг, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, И.Ф.Харламов, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина, А.Х.Аренова.

108. Оқытушының негізгі жұмысы –оқушыларды өзінше ойлау, зерттеу ізденістеріне бейімдеу деп санаған 17-18 ғасырдың педагогтары:


Сейчас читают про: