double arrow

Розв’яжіть задачі


1. Менеджери корпорації N продали по 16 дол. райти, що дають у майбутньому право підписки на нові акції по 13 дол. Якщо потрібно 5 райтів для того, щоб купити одну нову акцію, яка буде теоретична ціна одного райту?

2. Велика корпорація планує емісію райтів. У обігу знаходиться 10 млн акцій. Менеджери корпорації планують шляхом емісії райтів одержати додатково 20 млн дол. нових фондів.

Обрахуйте:

1) яка повинна бути ціна підписки на райти для того, щоб корпорація одержала необхідні 20 млн дол.;

2) припустимо, що акції продаються в даний час по ціні 23 дол. Яка ціна райту? Яка ціна акції без райту (ex-rights)?

3. Президент корпорації А запропонував корпорації В об'єднати капітали двох компаній і створити нову АВ. Менеджери одержали такі дані про компанії:

Показник А В АВ
Ціна акцій до злиття, дол.
Акції в обігу, млн 0,5
Загальна вартість капіталу, млн

Визначте:

яка буде максимальна сума платежу, якщо менеджери компанії-поглинальника приймають рішення сплачувати по викупу активів грошима;

яка буде максимальна кількість акцій, що можна запропонувати акціонерам що поглинається компанії, якщо менеджери компанії прийняли рішення сплачувати 15 млн у грошовій формі, а іншу суму в акціях;
поясніть синергетичний ефект, очікуваний після злиття двох компаній.

Розділ 14. Сучасні теорії ринку капіталів

О, сколько нам открытий чýдных

Готовит просвещенья век!

И опыт сын ошибок трудных,

И гений — парадоксов друг,

И случай — Бог изобретатель.

А. С. Пушкин

14.1. Виникнення і розвиток гіпотези
ефективного ринкуСейчас читают про: