double arrow

Навчальні завдання. 1О. подала в статистичне управління звіт (фінансовий) —+ в якому витрати на якість виготовлення і експлуатацію телевізорів калькулюється методом ПОД


1О. подала в статистичне управління звіт (фінансовий) —+ в
якому витрати на якість виготовлення і експлуатацію телевізорів
калькулюється методом ПОД. і рівні:

- ПВЯ = 200 тис.грн. витрати на випробування і сертифікацію

· ОВЯ = 20 тис.грн. витрати на брак виробництва

· ДВЯ = 5 тис.грн, витрати від повернення продукції споживачами

· ВЯЗш = 10 тис.грн.

Умова:Необхідно визначити суму загальних витрат на якість в цьому прикладі і витрати на якість, які є результатом внутрішньої господарської діяльності.

Рекомендована література

1. СТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови
щодо поліпшення діяльності — К.: Держстандарт України, 2001.

2. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. — М: ИНФРА-М, 2000. — 212 с

3. Основы функционально-стоимостного анализа / Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. — М.: Энергия, 1980. — 175 с.

4. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.

5. Окрепгтов В. В. Управление качеством: Учебник. — М.: Экономика, 1998, 2000. — 639 с.

6. Пшыциков В., Сафронов Я. Методика розрахунку витрат на якість Стандартизація, сертифікація, якість. — 1999. — № 2. — С. 64—66.

7. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В. А. Швандар и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 487 с.

8. Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

9. Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством: Учебн. пособие. —К.: МАУП, 2000. — 196 с.

Семінарське заняття № 6

Тема 6. Концепція TQM – ефективний механізм загального управління якістю

Питання для обговорення

1 Етапи розвитку концепції TQM

2 Методи і засоби концепції TQM

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: