double arrow

Задача 6. Будівельна фірма отримала кредит у банку на суму 4 млн грн терміном на 5 років


Будівельна фірма отримала кредит у банку на суму 4 млн грн терміном на 5 років. Процентна ставка за кредитом визначена у 12% річних для першого року; для другого року передбачена надбавка до процентної ставки у розмірі 1%, для третього та наступних років - у розмірі 0,5%.

Визначити суму боргу, що підлягає погашенню наприкінці останнього року позички за простими процентами.

Решение

S=P(1+i*n)

S- наращённая сумма кредита

P- первоначальная стоимость

n- период

i – ставка кредита

n=t/k

t- число месяцев займа

k – временная база (12 месяцев)

S = P (1+i1*n1+i2*n2+i3*n3+i4*n4+ i5*n5)

i1,2,3,4,5- процентная ставка в разные периоды (12%, 13%,13,5%,14%,14,5%)

n1,2,3,4,5- 4 периода начисления (1 год и 4 периода по кварталу)

Р=4000000(1+0,12*1+0,13*1+0,135*1+0,14*1+0,145*1)= 6 680 000 (грн.)

Ответ : 6 680 000 грн подлежит уплате в конце 5-го года по простым процентам

Задача 7

Позичка у розмірі 100 тис. грн видана на період з 20.01 по 5.10. Проценти нараховуються за простою обліковою ставкою -8%. Розрахувати суму нарощення за простою процентною ставкою.

Решение

S=P(1+i*n)

S- наращённая сумма кредита

P- первоначальная стоимость

n- период

i – ставка кредита

n=t/k

t- число дней займа

k – временная база (365 дней)

Число дней займа = 12+28+31+30+31+30+31+31+30+5= 258 дней, т.к. день выдачи и уплаты займа считается одним днем

S=100000(1+0,08*258/365)=105654,8 (грн.)

Ответ: Сумма нарощения по простой процентной ставке – 105654,8

Задача 8

Зобов'язання сплатити через 180 днів позичку у розмірі 25 тис. грн. з нарахуванням 5% річних було враховано у банку за 120 днів до настання терміну за обліковою ставкою 7,5%. Часова база береться 365 днів при нарахуванні процентної ставки та 360 днів при нарахуванні облікової ставки.

Визначити платіжне зобов'язання з нарахуванням простих процентів.

Решение

S=P(1+i*n)

S- наращённая сумма кредита

P- первоначальная стоимость

n- период

i – ставка кредита

n=t/k

t- число дней займа

k – временная база (365 дней)

Обязательство всего

S1=25 000 (1+0,05*180/365)=25 000*1,025=25625 (грн. )

Учтено в банке

S2=25 000 (1+0,075*(180-120)/360)=25 000*1,012=25300 (грн. )

Платежное обязательство

S3=25625-25300=325 (грн.)

Ответ: Платежное обязательство равно 325 грн.

Задача 9

Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої 500 000 грн, терміном до 2 грудня під 17% річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 20%. На цей час було погашено 30% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: