double arrow

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА. 1. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых


1. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. – М., 1972.

2. Возрастные изменения памяти взрослых людей / Под ред. Я. И. Петрова, Ю. Н. Кулюткина. – Л., 1977.

3. Возрастные особенности психических функций взрослых в период зрелости (41–46 лет) / Отв. ред. Я. И. Петров. – М., 1984.

4. Возрастные особенности умственной деятельности взрослых / Под ред. Е. И. Степановой. – Л., 1973.

5. Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / Под ред. Б. Г. Ананьева, Е. И. Степановой. – М.: Педагогика, 1977.

6. Холлис Дж. Перевал в середине жизни. Кризи среднего возраста. – М.: Комто-Центр, 2008. – 202 с.

Тема 14. Психологія пізньої дорослості (понад 60 років)

Причини старіння. Теорії старіння.

Соціально-психологічні зміни в похилому віці. Вихід на пенсію та зміна статусу. Коло спілкування. Стосунки з дітьми та онуками. Життєва мудрість.

Когнітивний розвиток у похилому віці. Особливості сенсорно-перцептивної сфери, пам’яті та уваги. Роль читання у житті людей похилого віку. Згасання інтелекту. Деменція. Хвороба Альцгеймера.

Емоційно-вольові зміни. Депресія та тривоги. Пристосування до важких втрат. Думки про смерть та страх смерті. Стадії погодження з думкою про смерть.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.

2. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. – М.: Знание, 1972.

3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М.: Прогресс, 1992.

4. Бороздина Л. В., Молчанов О. Н. Особенности самооценки в позднем возрасте // Вестн. Моск. ун-та, 1988. – Сер. 14. – Психология. – № 1. – С. 23–40.

5. Зорза Р., Зорза В. Путь к смерти: Жить до конца. – М.: Прогресс, 1990.

6. Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. – М.: Финансы и статистика, 1984.

7. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 13–33, 42–67.

8. Ярмусь С., Ярмусь А. До питання питання старості, хворіння і смерті. – Вінніпег: Екклезія, 1989.

ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Студенти мають відвідати три практичні заняття. За роботу на одному занятті вони отримують 2 бали. Максимальна кількість – 6 балів.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7