double arrow

Билет 29


1.Особливості прояву рухових якостей жінок – спортсменок в різні фази менструального циклу та їх урахування в структурі тренувального процесу.

1 фаза: отторжение слизистой и менструальное кровотечение; снижение чувствительности зрительной, тактильной и других сенсорных систем; нарушение внимания, снижается ЧД и ЧСС; уменьшается количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов.

2 фаза: развитие фолликула в яичнике, его созревание и разрыв; нарастает содержание в крови женского полового гормона – эстрогена; минимальная масса тела.

3 фаза: происходит выход яйцеклетки из яичника (овуляция), попадание ее в маточные трубы и матку.

4фаза: остатки фолликула образуют желтое тело, которое становится новой железой внутренней секреции и начинает выделять гормон прогестерон (прогестероновая фаза).

5 фаза: если не произошло оплодотворение яйцеклетки желтое тело дегенерирует за 2-3 дня до менструации; уменьшается концентрация прогестерона и эстрогена в крови; снижаются функциональные возможности организма.

1, 3 и 5 фазы неблагоприятны, 2 и 4 – благоприятны. В связи с возможным отрицательным влиянием на расположение и функции матки женщинам не рекомендуют занятия: - тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом -боксом и борьбой -футболом -водным поло -прыжками с шестом. Рекомендуют: упражнения, требующие пластичности, чувства ритма, равновесия. Они соответствуют физиологическим особенностям организма женщин.

Учет МЦ при построении тренировочного процесса: Рекомендуют в тренировочный мезоцикл включить 2-4 нормальных микроцикла и 1 специальный. Всего в мезоцикле при длительности МЦ 30-32 дня будет содержаться (включая специальный микроцикл) 5 микроциклов; при длительности МЦ 28 дней – 4 микроцикла; при длительности 24 дня –3,5 микроцикла и при длительности МЦ 21 день – 3 микроцикла.

В период специального микроцикла (охватывает 1-2 дня до менструаций и менструальный период) рекомендуется снижать общий объем нагрузок, применять упражненияна гибкость, на расслабление мышц, на развитие скоростных способностей, совершенствование спортивной техники.

2. Загальна структура багаторічної підготовки і чинники, що її визначають. Фактори, що визначають структуру багаторічної підготовки спортсменів.

У системі підготовки спортсмена слід виділяти наступні структурні елементи:

• багаторічну підготовку спортсмена, як сукупність щодо самостійних і в той же час взаємозв'язаних етапів;

• річну підготовку;

• середні цикли (мезоцикли);

• малі цикли (мікроцикли);

• тренувальні заняття.

Вдосконалення наукових основ спортивної підготовки, досягнення передової практики привели до істотного збільшення тривалості виступу спортсменів на рівні вищих досягнень.

2. Багаторічна спортивна підготовка може бути підрозділена на етапи:

• попередньої підготовки;

• початкової спортивної спеціалізації;

• поглибленої тренування в обраному виді спорту;

• спортивного вдосконалення;

• спортивного довголіття.

Між етапами багаторічної підготовки немає чітких кордонів, їх тривалість може в певній мірі варіюватися, перш за все, в силу індивідуальних особливостей спортсмена, а також структури та змісту навчально-тренувального процесу. Не існує чітких відмінностей і в методиці підготовки легкоатлетів на суміжних етапах багаторічної підготовки. Наприклад, методика тренувань у другій половині етапу поглибленої тренування має багато спільного як в постановці завдань, так і в складі, обсязі та співвідношенні засобів, що застосовуються в першій половині етапу спортивного вдосконалення і т.д.

Процес багаторічної підготовки спортсмена повинен здійснюватися на основних методичних положеннях:

Наступність завдань, засобів і методів тренування дітей, підлітків, юнаків, дівчат, юніорів, чоловіків і жінок.

Безперервне вдосконалення в спортивній техніці. На першому етапі навчання головне завдання - оволодіння основами раціональної спортивної техніки. На інших етапах - "шліфовка" окремих деталей техніки, досягнення високого рівня координації рухів.

Правильне планування тренувальних і змагальних навантажень, що передбачає поступальний і поступове збільшення їх обсягу та інтенсивності, так, щоб кожен період починався і завершувався на більш високому рівні, ніж відповідний період попереднього року. Тим самим забезпечувати наступність навантажень з року в рік і їх підвищення протягом ряду років.

Суворе дотримання принципу поступового зростання тренувальних і змагальних навантажень у процесі багаторічної підготовки спортсменів. Підготовленість спортсмена буде поліпшуватися лише в тому випадку, якщо навантаження на всіх етапах багаторічної підготовки будуть повністю відповідати віковим та індивідуальним функціональним можливостям організму спортсмена і будуть спрямовані на вдосконалення адаптації (приспосабливаемости) організму спортсмена до виконання фізичних вправ різної тривалості та інтенсивності.

Педагогічний вплив на розвиток фізичних якостей має сприяти повному прояву тих з них, зростання яких значно виражений на тій чи іншій ступені розвитку, в найбільш сприятливі вікові періоди. Слід протидіяти вузької спеціалізації у розвитку фізичних якостей на різних етапах підготовки, усувати відхилення в нормальному фізичному розвитку й у становленні рухових навичок.

На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено моделі побудови багаторічної підготовки в різних видах легкої атлетики, які включають в себе наступні компоненти:

• етапи багаторічної підготовки;

• вік спортсменів на цьому етапі;

• основні завдання підготовки;

• основні засоби і методи тренування;

• допустимі тренувальні та змагальні навантаження;

• зразкові контрольні нормативи.


Сейчас читают про: