double arrow

Тести до теми 6


1. Біржовою операцією вважається:

1. Взаємна угода членів біржі з приводу участі в торгах, що підлягає реєстрації і нотаріальному засвідченню.

2. Операція із купівлі-продажу біржових товарів незалежно від місця її здійснення.

3. Взаємна угода учасників біржового торгу із купівлі-продажу, зареєстрована на біржі.

4. Усі відповіді правильні.

2. Зміст біржової операції включає такі обов'язкові елементи:

1. Умови встановлення ціни, об'єму і ліквідації контракту по біржовій операції.

2. Розмір премії, що сплачується покупцем продавцеві за право придбати товар, ціну і термін виконання.

3. Об'єкт, об'єм, ціну, термін виконання і термін розрахунку по операції.

4. Умови про надання грошової застави з боку покупця.

3. Біржове страхування від несприятливої зміни ціни, що засновується на різницях в динаміці цін реальних товарів і цін на ф'ючерсних контрактів на цей же товар - це:

1. Біржова спекуляція.

2. Хеджування.

3. Ф'ючерсна операція.

4. Правильної відповіді немає.

4. Засіб одержання прибутку в процесі біржової ф'ючерсної торгівлі, що базується на різницях у динаміці цін на ф'ючерсних контрактів в часі, просторі й на різні види товару - це:

1. Біржова спекуляція.

2. Хеджування.

3. Ф'ючерсна операція.

4. Правильної відповіді немає.

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

5.Біржові спекулянти:

1. Частково приймають на себе ризик хеджерів.

2. Купують або продають ф'ючерсні контракти залежно від своєї оцінки рушення цін в майбутньому.

3. Забезпечують ліквідність, яка дозволяє хеджерам легше здійснити великі купівлі і продаж.

4. Усі відповіді правильні.

6. Мета хеджування - це:

1. Отримання прибутку на ф'ючерсному ринку.

2. Отримання прибутку на ринку наявного товару.

3. Використання обох ринків для зменшення ризику пов'язаного з несприятливим коливанням рівня цін.

4. Усі відповіді правильні.

7. Механізм хеджування передбачає укладання таких угод:

1. Форвардної, онкольної.

2. Форвардної, офсетної.

3. Ф'ючерсної, опціонної.

4. Правильної відповіді немає.

8. Спекулятивні біржові операції можуть бути засновані на:

1. На динаміці (підвищенні або зниженні) біржових цін на реальні товари або на ф'ючерсні контракти; на різниці в біржових цінах на сполучені у виробництві або в споживанні товари.

2. На різниці в біржових цінах на окремі види (або на інші якісні характеристики) одного й того ж товару; на різниці в цінах на одні й ті ж товари на різних товарних біржах.

3. На різниці в біржових цінах на реальний товар і на ф'ючерсний контракт на нього; на різниці в біржових цінах на. ф'ючерсні контракти на один і той же товар, але з різною тривалістю позиції (термінами завершення).

4. Усі відповіді правильні.

9. Прикладом товарів, сполучених у виробництві, є:

1. Цукровий буряк - цукор.

2. Нафта-бензин.

3. Правильні відповіді 1, 2.

4. Правильної відповіді немає.

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

10. Прикладом товарів, сполучених у споживанні, є:

1. Цукровий буряк - цукор.

2. Нафта - бензин.

3. Правильні відповіді 1, 2.

4. Правильної відповіді немає.

11. Базис-це:

1. Середня різниця між ціною реального товару в певному місці й ф'ючерсного контракту на відповідний місяць поставки.

2. Ціна реального товару на конкретну дату.

3. Середня різниця між ціною реального товару в певному місці й середньосвітовою ціною цього товару.

4. Правильної відповіді немає.

12. "Спот" - це:

1. Арбітражні угоди.

2. Спекулятивні операції, засновані на різниці в цінах на одні й ті ж товари на різних товарних біржах.

3. Правильні відповіді 1, 2.

4. Правильної відповіді немає.

13. Ситуація, при якій ціни на ф'ючерсні контракти з ближнім терміном завершення різко знижуються порівняно з цінами на контракти з віддаленим терміном завершення називається:

1. Беквордейшн.

2. Контанго.

3. Форвард.

4. Правильної відповіді немає.

14. Спекулятивні операції, засновані на різниці в цінах на одні й ті ж товари на різних товарних біржах, здійснюються:

1. З реальним товаром.

2. З ф'ючерсними контрактами.

3. Правильні відповіді 1, 2

4. Правильної відповіді немає.

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

15. Арбітражна угода - це:

1. Спекулятивні операції, що засновані на різниці в цінах на одні і ті ж товари на різних товарних біржах.

2. Спекулятивні операції, що засновані на різниці в цінах на різні товари.

3. Спекулятивні операції, що засновані на різниці в цінах на сполучені у виробництві і споживанні товари.

4. Правильної відповіді немає.

16. "Бик" - це:

1. Спекулянт, який грає на тенденції до підвищення цін.

2. Спекулянт, який грає на тенденції до пониження цін.

3. Спекулянт, який грає на різниці в цінах ф'ючерсних контрактів.

4. Спекулянт, який грає на різниці в цінах між спотовими і ф'ючерсними цінами.

17. "Ведмідь" - це:

1. Спекулянт, який грає на тенденції до підвищення цін.

2. Спекулянт, який грає на тенденції до пониження цін.

3. Спекулянт, який грає на різниці в цінах ф'ючерсних контрактів.

4. Спекулянт, який грає на різниці в цінах між спотовими і ф'ючерсними цінами.


Сейчас читают про: