double arrow

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі


9. Угода укладена біржею від свого імені:

1. Не підлягає реєстрації.

2. Заборонена чинним біржовим законодавством.

10. Біржова угода підлягає реєстрації у:

1. Біржовому комітеті.

2. Розрахунковій комісії.

3. Кліринговій комісії.

4. Правильної відповіді немає.

11. Біржова угода вважається укладеною:

1. З моменту надходження грошей за товар.

2. З моменту реєстрації.

3. З моменту виконання контрагентом своїх зобов'язань.

4. Правильної відповіді немає.

12. Об'єктом угоди з реальним товаром є:

1. Контракт на товар з поставкою в майбутньому.

2. Право на купівлю-продаж реального товару.

3. Будь-який товар у будь-якій кількості та будь-якої якості.

4. Правильної відповіді немає.

13. Найбільш ризикованими для продавця і покупця є:

1. Форвардні угоди.

2. Угоди з негайною поставкою.

3. Онкольні угоди.

4. Правильної відповіді немає.

14. Угоди типу "спот" укладаються за ціною:

1. Що очікується у момент постачання товару.

2. За довідковою ціною, що котирується на ринку в місці поставки.

3. Що склалася на біржовому ринку на момент проведення торгів.

4. Правильної відповіді немає.

15. Угоди з реальним товаром передбачають обмеження:

1. Кількості товару.

2. Строку поставки.

3. Форм розрахунків.

4. Ніяких обмежень не мають.

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

В яких угодах гроші не використовуються як засіб платежу?

1. Угодах з умовою

2. Угодах з заставою.

3. Угодах "спот".

4. Бартерних.

17. Ціна товару в онкольній угоді фіксується у біржовому контракті на момент:

1. Укладання угоди.

2. Поставки товару.

3. Коли цього вимагатиме покупець.

4. Усі відповіді правильні.

18. Угоди типу "форвард" укладаються за ціною:

1. Що склалася на біржовому ринку в момент здійснення угоди.

2. За довідкою, що котирується у місяці постачання товару.

3. За довідкою, що котирується у місяці, коли цього вимагатиме покупець.

4. Усі відповіді правильні.

Як називається угода, при якій відбувається збалансований обмін товарами?

1. Угода з заставою.

2. Бартерна.

3. Компенсаційна.

4. Угода з умовою.

20. Угода з умовою - це угода, для укладання якої передбачається:

1. Умови ознайомлення з товаром.

2. Умови продажу одного товару з одночасною купівлею іншого.

3. Правильної відповіді немає.

4. Усі відповіді правильні.

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

Ключ до тестів за темами 5, 6 Тема 5

•з
1 ________ 1 2

Тема 6

------------ І 2

Сейчас читают про: