double arrow

Тема 10.3. Інші види юридичної відповідальності за порушення


Законодавства в галузі праці

(1 година)

Адміністративні правопорушення в галузі праці та адміністративна відповідальність.

Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав громадян.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VI.

ТЕМА 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ

(2 години)

Конституційні гарантії захисту прав і чвобод громадян. Поняття, форми і засоби захисту трудових прав громадян.

Правове регулювання розгляду трудових спорів як засіб захисту трудових прав працівників.

Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових спорів. Причини виникнення трудових спорів.

Індивідуальні трудові спори. Органи з розгляду індивідуаль­них трудових спорів.

Порядок і строки розгляду індиві­дуального трудового спору в КТС.

Розгляд індивідуальних трудових спорів у місцевих судах.

Колективні трудові спори. Органи з вирішення колективних трудових спорів: примирна комісія; трудовий арбітраж. Порядок прийняття і виконан­ня рішення щодо колективного трудового спору. Незалежний посередник. Національна служба посередництва і примирення.

Право па страйк і його реалізація.

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

(2 години)

Поняття і значення міжнародно-правового регулювання праці. Суб'єкти, джерела і принципи міжнародно-правового регулювання праці.

Міжнародна організація праці (МОП), її основні функції і завдання.

Основні міжнароно-правові акти в галузі праці та їх місце у системі законодавства України.

ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: