double arrow

F) Ерік-жігерді дамыту деп білді.


G) Сынып ұжымын дамыту деп білді.

H) Дене Тјрбиесін дамыта білу.

$$$ 81

Платон мыналарды Тјрбиелеуге көп ықылас білдірген:

A) Сананы.

B) Ұлтшылықты.

C) Ақыл-ойды.

D) Руханилықты.

E) Еріктілікті.

F) Адамгершілікті.

G) Толеранттылықты.

H) Сезімді.

$$$ 82

Я.А.Коменский бойынша Тјрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:

A) Өзіңді тану.

B) Өзіңе баға беру.

C) Өзіңді Тјрбиелеу.

D) Қоршаған ортаны тану.

E) Қоршаған ортаны құрметтеу.

F) Құдайға сыйыну.

G) Өзін-өзін Тјрбиелеу.

H) Өз тјжірибеңді Тјрбиелеуде қолдану.

$$$ 83

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:

A) Мегафакторлар.

B) Монофакторлар.

C) Минифакторлар.

D) Макрофакторлар.

E) Экстрафакторлар.

F) Мезофакторлар.

G) Объективті факторлар.

H) Микрофакторлар.

$$$ 84

Дүниетаным - бұл:

A) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі.

B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі.

C) Қоршаған ортаға деген көзқарастар жүйесі.

D) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі.

E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

F) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

G) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.

H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

$$$ 85

Дүниетанымның формалары:

A) Қоғамдық.

B) Ағартушылық.

C) Мифологиялық.

D) Тарихилық.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7