double arrow

Сызбалар, есептер, ситуациялар


1.Мына әлеуметтік теориялардың авторларын атаңыз: қоғамдық- экономикалық формация,социал-дарвинизм, позитивизм, девиация, статика және динамика, қоғамдық ынтымақ,әлеуметтік әрекет, идеалды түр.

2.Э. Дюркгейм тұжырымдаған ұжымдық сананың мәні неде және оған өз көзқарасыңызды дәлелді түрде жазыңыз.

3.Э. Мэйоның өндірістік әлеуметтануды дамытуға қосқан үлесін көрсетіңіз және оның негізгі тұжырымдарыныңқазіргі таңдағы маңызы қандай?(өндірісті дамыту мақсатында)

4.Ә. Бөкейханов қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын қалай түсіндірді.

Кестені толтырыңыз.

Әлеуметтанудың әдісі турасындағы Дюркгеймнің ілімі

       
   
 Сейчас читают про: