double arrow
Характеристика маршруту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсового проекту

з дисципліни „Організація автомобільних пасажирських перевезень” для підготовки молодших спеціалістів

за спеціальністю 5.07010102

„Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”

 

 

 

 

Виконав викладач _________Кабанець М.І.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні предметної комісії

спецдисциплін курсового та

дипломного проектування

спеціальності 5.07010102 „Організація перевезень і управління на

автомобільному транспорті”

 

Протокол №_____

Від „___” _________2013 р.

 

Голова комісії_____________Багінська Л.В.

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ „Куп'янський автотранспортний коледж“

 

Затверджую

заст. директора

з навчальної роботи

_______ О.М.Трегубова

„____” ________2013 р.

 

ЗАВДАННЯ

для виконання курсового проекту

з дисципліни „Організація автомобільних пасажирських перевезень”

підготовки молодших спеціалістів

студенту III курсу групи 32 О денного відділення спеціальності 5.07010102

 

__________________________________________________________________________

На тему : Організація перевезень пасажирів автобусами на міському маршруті

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1.1Вихідні данні

1.2Характеристика маршруту

1.3Визначення обсягу перевезень, пасажирообігу на маршруті

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ АВТОБУСІВ

2.1Пасажирообмін зупиночних пунктів

2.2Аналіз пасажиропотоку
2.3Режим руху автобусів

2.4Нормування швидкості руху

2.5Вибір марки автобуса

2.6Розклад руху автобусів

2.7Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів

2.8Організація праці водіїв

УПРАВЛІННЯ РУХОМ АВТОБУСІВ

3.1Ціль і задачі диспетчерування

3.2Система диспетчерського управління

3.3Організаційна структура диспетчерської служби

3.4Технологічний процес централізованого управління

3.5Методи диспетчерського регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Висновок

Література

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Аркуш 1.Розподіл обсягів перевезень за часом, пасажирообмін зупиночних пунктів, пасажиропотоки, схема організації руху автобусів

Аркуш 2.Розподіл технічної швидкості руху за ділянками маршруту, коефіцієнта використання місткості, графік руху автобусів, розклад руху автобусів на маршруті

 

Термін отримання завдання „______“ __________ 2013 рзакінчення проекту „______“ __________ 2013 р

Студент __________________

Керівник проекту __________________

 

Розглянуто та схвалено на засіданні предметної комісії спецдисциплін, курсового та

дипломного проектування спеціальності 5.07010102

Протокол № від „____” _________2013 р.

Голова комісії_____________Багінська Л.В.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1.1Вихідні данні

1.2Характеристика маршруту

1.3Визначення обсягу перевезень, пасажирообігу на маршруті

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ АВТОБУСІВ

2.1Пасажирообмін зупиночних пунктів

2.2Аналіз пасажиропотоку

2.3Режим руху автобусів

2.4Нормування швидкості руху

2.5Вибір марки автобуса

2.6Розклад руху автобусів

2.7Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів

2.8Організація праці водіїв

УПРАВЛІННЯ РУХОМ АВТОБУСІВ

3.1Ціль і задачі диспетчерування

3.2Система диспетчерського управління

3.3Організаційна структура диспетчерської служби

3.4Технологічний процес централізованого управління

3.5Методи диспетчерського регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Висновок

Література

 

 

ВСТУП

 

Послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування поділяються на автобусні та таксі. Пасажирський автомобільний транспорт перетворився на один з основних та найбільш поширених видів пасажирського транспорту України. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечує масові та індивідуальні перевезення пасажирів. Міські перевезення характерні невеликою протяжністю маршрутів частими зупинками і частою зміною пасажирів. Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту загального користування, нащо впливає незадовільний розвиток транспортної мережі та маршрутної системи, нераціональне використання рухомого складу, погана якість транспортного обслуговування населення, зменшення кількості автобусів, недоскональні системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у містах. Крім того всі перевізники незалежно від кількості автобусів, що знаходяться в їх власності повинні періодично здійснювати підвищення класифікації.

Питання побудови маршрутних систем вибору рухомого складу, складання розкладів руху, застосування прогресивних технологій перевезення мають першочергове значення.

Тому для роботи пасажирського автотранспорту необхідно:

- забезпечити автобуси паливно мастильними речовинами та запасними частинами;

- скоротити кількість холостих пробігів;

- підвищити кількість автобусів середньої та великої місткості на маршрутах міст;

- підвищити техніко експлуатаційні показники роботи автобусів на маршрутах;

Основною метою державної політики в галузі пасажирських автобусних перевезень є гарантоване ефективне задоволення в безпечних та якісних перевезень пасажирів в умовах ринкових відносин.

 

 


ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вихідні дані

Таблиця 1- Вихідні дані на маршруті

Прямий напрямок Зворотній напрямок  
№   Зуп.   Зупинки   Довжина перегону, км Кількість пасажирів Час, хвилин №   Зуп.   Зупинки Довжина перегону, км Кількість пасажирів Час, хвилин  
Зайшло Вийшло руху прост. Зайшло Вийшло руху прост  
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Разом:           Разом:            

Характеристика маршруту

 

Приватний підприємець, суб’єкт підприємницької діяльності ,фізична особа

(Прізвище, ім′я, по батькові) здійснює перевезення пасажирів автобусом (Марка) на маршруті (Назва)

Перевізник здійснює перевезення на цьому маршруті з дозволу Куп’янського міськвиконкому, який є замовником на перевезення.

Довжина маршруту становить ______ км у прямому напрямку і _______ км у зворотньому. Кількість зупиночних пунктів становить _________ у прямому і відповідно ________ у зворотньому.

Маршрут пролягає по дорогам з твердим покриттям. Покриттям дороги є асфальт, який утримується у задовільному стані протягом усього року. Ділянки концентрації ДТП та місця звуження дороги відсутні. На зупинках відсутні диспетчерські пункти. Усі зупиночні пункти облаштовані навісами, павільйонами.

Відповідає за утриманням дороги в належному стані КП "Благоустрій" та Куп'янський райавтодор.

На відстані _________ км від зупиночного пункту (Назва) на трасі маршруту знаходиться (міст через річку, шляхопровід).

Маршрут (Назва) –міський, постійний, звичайний, основний, комбінований.

Організацію перевезення пасажирів розроблено на підставі матеріалів обстеження пасажиропотоків та хронометражу роботи автобусів.

Диспетчерський пункт знаходиться на кінцевій зупинці маршруту.

Для раціональної організації перевезень пасажирів на міських маршрутах дуже важливо правильно вибрати схему маршруту. Раціональна схема маршруту впливає на якість обслуговування пасажирів.

Схема маршруту повинна бути ув’язана з маршрутами інших видів транспорту, для того, щоб пасажири витрачали мінімальний час на поїздки. Раціонально розроблені маршрути забезпечують підприємству отримання максимальних доходів при мінімальних витратах.

При виборі автобусного маршруту міського сполучення та його обгрун-

туванні враховують такі умови:

- наявність доріг між містами і населеними пунктами, тип покриття, благоустрій доріг;

- характер транспортного тяготiнняміж зупиночними пунктами ;

- наявність інших видів транспорту;

- достатні обсяги перевезень для організації маршруту.

 

 

Рисунок 1-Схема м.Куп'янськ

 

 

Слід позначити на карті маршрут та зупиночні пунктиСейчас читают про: