double arrow

Податковим кодексом передбачено наступні можливих варіанти


Варіант – 9

121. Плата за землю – це:

а) місцевий податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки;

б) загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

в) загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки приватної власності;

г) правильної відповіді немає.

122. Об'єктом оподаткування плати за землю є:

а) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

б) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

в) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності;

г) всі відповіді вірні.

123. Розмір земельного податку:

а) не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів;

б) знаходиться в прямій залежності від доходу власників землі та землекористувачів;

в) знаходиться в зворотній залежності від доходу влас­ників землі та землекористувачів;
г) залежить від родючості земель, на яких розташовано земельну ділянку.

Залежно від мети використання земельної ділянки розрізняють ставки, що

встановлюються на:

а) Землі сільськогосподарського призначення;

б) Земельні ділянки в межах населених пункті;

в) Землі розташовані поза межами населених пунктів;

г) всі відповіді вірні.

125. Ставка податку за один гектар багаторічних насаджень ста­новить:

а) 0,1%;

б) 0,01%;

в) 0,3%;

г) 0,03%.

126. Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а)ставка земельного податку визначається в залежності від чисельності

населення;

б) при нарахуванні земельного податку застосовується бюджетний коефіцієнт;

в) ставка земельного податку складає 1% від грошової оцінки землі;

г) земельний податок не нараховується.

З якого по який період, відповідно до ПКУ, платники податку за землю

(крім фізи­чних осіб) самостійно обчислюють суму податку і подають декла­-

Рацію?

а) щомісячно;

б) щоквартально з 1-15;

в) до 31.03 поточного року;

г) 01.01 по 20.02 поточного року.

128. Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого

земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і

дачами, що надані для потреб лісового господарства;

б) що надані для військових формувань;

в) що розташовані на територіях природоохоронного при­значення, зайнятих

виробничими спорудами;

г) правильної відповіді немає.

129. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

а) інваліди першої і другої групи;

б)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;в) пенсіонери (за віком) та ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС;

г) всі відповіді вірні.

130. Податок на землю фізичними особами сплачується протягом:

а) 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б) 40 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в) 20 днів з дня вручення податкового повідомлення;

г) 10 днів з дня вручення податкового повідомлення.

131. Земельний податок – це:

а) обов'язковий платіж, що справляється і власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів;

б) обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

в) фіксований сільськогосподарський податок, що справляється з фермеських господарств;

г) вірної відповіді немає.

132. До якої групи податків відноситься плата за землю:

а) до загальнодержавних податків і зборів;

б) до місцевих податків і зборів;

в) до непрямих податків;

г) до неподаткових платежів.

133. Плата за землю справляється у формі:

а) внесків до бюджету;

б) авансових платежів по земельному податку;

в) земельного податку та орендної плати;

г) відрахування від прибутку.134. Платниками податку є:

а) тільки юридичні особи – підприємці;

б) тільки фізичні особи – підприємці;

в) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі;

г) вірної відповіді немає.

135. Ставка земельного податку – це:

а) відсоток встановлений до грошової оцінки землі;

б) абсолютна величина, що залежить від чисельності населення;

в) це законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі

оподатковуваної земельної ділянки;

г) всі відповіді вірні.

136. Ставка податку за один гектар ріллі, сіножатей та пасовищ становить:

а) 0,1%;

б) 0,01%;

в) 0,3%;

г) 0,03%.

137. Для земель, грошова оцінка яких не встановлена:

а) при нарахуванні земельного податку застосовується курортний коефіцієнт для

населених пунктів, віднесе­них КМУ до курортних;

б) ставка земельного податку визначається в залежності від чисельності

населення;

в ) ставка земельного податку визначається в залежності від площі ділянки;

г) правильної відповіді немає.

Податковим кодексом передбачено наступні можливих варіанти

обчислення суми податку платником — юридичною особою:

а) щоквартальний та щомісячний;

б) щорічний і щоквартальний;

в) тільки поквартальний;

г) щорічний та щомісячний.Сейчас читают про: