Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Податковим кодексом передбачено наступні можливих варіанти
Варіант – 9

121. Плата за землю – це:

а) місцевий податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки;

б) загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

в) загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки приватної власності;

г) правильної відповіді немає.

122. Об'єктом оподаткування плати за землю є:

а) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

б) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

в) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності;

г) всі відповіді вірні.

123. Розмір земельного податку:

а) не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів;

б) знаходиться в прямій залежності від доходу власників землі та землекористувачів;

в) знаходиться в зворотній залежності від доходу влас­ників землі та землекористувачів;

г) залежить від родючості земель, на яких розташовано земельну ділянку.

Залежно від мети використання земельної ділянки розрізняють ставки, що

встановлюються на:

а) Землі сільськогосподарського призначення;

б) Земельні ділянки в межах населених пункті;

в) Землі розташовані поза межами населених пунктів;

г) всі відповіді вірні.

125. Ставка податку за один гектар багаторічних насаджень ста­новить:

а) 0,1%;

б) 0,01%;

в) 0,3%;

г) 0,03%.

126. Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а)ставка земельного податку визначається в залежності від чисельності

населення;

б) при нарахуванні земельного податку застосовується бюджетний коефіцієнт;

в) ставка земельного податку складає 1% від грошової оцінки землі;

г) земельний податок не нараховується.

З якого по який період, відповідно до ПКУ, платники податку за землю

(крім фізи­чних осіб) самостійно обчислюють суму податку і подають декла­-

Рацію?

а) щомісячно;

б) щоквартально з 1-15;

в) до 31.03 поточного року;

г) 01.01 по 20.02 поточного року.

128. Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого

земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і

дачами, що надані для потреб лісового господарства;

б) що надані для військових формувань;

в) що розташовані на територіях природоохоронного при­значення, зайнятих

виробничими спорудами;

г) правильної відповіді немає.
129. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

а) інваліди першої і другої групи;

б)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в) пенсіонери (за віком) та ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС;

г) всі відповіді вірні.

130. Податок на землю фізичними особами сплачується протягом:

а) 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б) 40 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в) 20 днів з дня вручення податкового повідомлення;

г) 10 днів з дня вручення податкового повідомлення.

131. Земельний податок – це:

а) обов'язковий платіж, що справляється і власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів;

б) обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

в) фіксований сільськогосподарський податок, що справляється з фермеських господарств;

г) вірної відповіді немає.

132. До якої групи податків відноситься плата за землю:

а) до загальнодержавних податків і зборів;

б) до місцевих податків і зборів;

в) до непрямих податків;

г) до неподаткових платежів.

133. Плата за землю справляється у формі:

а) внесків до бюджету;

б) авансових платежів по земельному податку;

в) земельного податку та орендної плати;

г) відрахування від прибутку.

134. Платниками податку є:

а) тільки юридичні особи – підприємці;

б) тільки фізичні особи – підприємці;

в) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі;

г) вірної відповіді немає.

135. Ставка земельного податку – це:

а) відсоток встановлений до грошової оцінки землі;б) абсолютна величина, що залежить від чисельності населення;

в) це законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі

оподатковуваної земельної ділянки;

г) всі відповіді вірні.

136. Ставка податку за один гектар ріллі, сіножатей та пасовищ становить:

а) 0,1%;

б) 0,01%;

в) 0,3%;

г) 0,03%.

137. Для земель, грошова оцінка яких не встановлена:

а) при нарахуванні земельного податку застосовується курортний коефіцієнт для

населених пунктів, віднесе­них КМУ до курортних;

б) ставка земельного податку визначається в залежності від чисельності

населення;

в ) ставка земельного податку визначається в залежності від площі ділянки;

г) правильної відповіді немає.

Податковим кодексом передбачено наступні можливих варіанти

обчислення суми податку платником — юридичною особою:

а) щоквартальний та щомісячний;

б) щорічний і щоквартальний;

в) тільки поквартальний;

г) щорічний та щомісячний.

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 197; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9768 - | 7588 - или читать все...

 

34.204.183.113 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.