double arrow

Водозабірні споруди берегового типу.

 

Берегові водоприймальники роблять в тих випадках, коли глибоке біля берега джерело водопостачання має круті і міцні береги. Такі водоприймальники можуть бути суміщені з насосною станцією або відокремлені. Конструктивно (мал.8.10) береговий водозабірник виконаний подібно до берегового колодязя руслових водозабірників. Вода із джерела надходить у колодязь через приймальні вікна, перекриті ґратами, розташованими на різних відмітках, щоб можна було забирати воду з різних рівнів залежно від пори року. Верхні отвори служать для забирання верхніх порівняно чистих шарів води під час повеней. Береговий колодязь розділений на секції для забезпечення безперебійного приймання води в разі ремонту або аварії. Верхня частина водоприймального колодязя має виступати над високим рівнем води не менш як на 0,5 м. Над колодязем споруджують павільйон, з якого керують устаткуванням для промивання сіток.

 

Мал. 8.10. Береговий водозабірник роздільного типу

1 — вхідне вікно; 2 — приймальне відділення; 3 — всмоктувальне відділення; 4 — всмоктувальний трубопровід; 5 — сітки; 6 — ежектор;. 7 — галерея всмоктувальних трубопроводів; 8 — дрібний пісок; 9 — пісок середньозернистий; 10 — пісок крупнозернистий.

 

 

Мал. 8.11. Схеми берегової водозабірної споруди з насосною

станцією.

1— водоприймальне відділення; 2 — насосний зал; 3 — водоприймальні сітки; 4 — горизонтальний відцентровий насос; 5 — вертикальний відцентровий насос.

 

На мал.8.11 показано схему берегового водозабірника суміщеного типу. При щільних грунтах водоприймальна частина і насосне приміщення можуть бути розташовані на різних рівнях (мал. 8.11, а). Якщо ґрунтові умови можуть спричинити нерівномірне осідання водоприймальної і насосної частин споруд, водозабірник роблять за схемами, показаними на рис. 8.11б, в).

 


Сейчас читают про: