double arrow

Порядок виконання роботи.

 

1. Зібрати схему з'єднання трикутником:

 

 

 

 

 

 

 

2. Встановити рівномірне навантаження фаз та виміряти лінійні (фазні) напруги, лінійні і фазні струми. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму струмів і напруг. Перевірити формулу Іл = Іф

3. Встановити нерівномірне навантаження фаз та виміряти лінійні і фазні струми. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму струмів і напруг. Заповнити табл.1 для цього досліду.

Табл.1 Дані вимірювань та обчислень.

UAB,B UBC,B UCA,B IA,A IB,A IC,A IAB,A IBC,A ICA,A PAB,Вт PBC,Вт PCA,Вт
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

4.Зробити висновки.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

Знати: співвідношення фазних і лінійних напруг і струмів при з‘єднанні

споживачів трикутником;

як обраховується активна і реактивна потужності в колі трифазного струму

при з‘єднанні споживачів трикутником з нерівномірним і рівномірним

навантаження фаз;

Вміти: збирати схему для дослідження трифазної системи при з‘єднанні
споживачів трикутником;

вміти будувати векторні діаграми для струмів і напруг при з‘днанні споживачів трикутником.

 

 

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с. 195 – 200.

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.111 – 116.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 223 - 229.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 88 – 92.

Лаборатореа заняття №7

Тема: Дослідження однофазного трансформатора.

Мета:Практично вивчити режими холостого ходу і короткого замикання

трансформатора, визначити його параметри.

Прилади та обладнання:

 

1. Досліджуваний трансформатор;

2. Настінний щит живлення;

3. Амперметр Э-59 1-2 А;

4. Вольтметр Э-59 25-600В;

5. Вольтметр Э-59 7,5-60В;

6. Ваттметр;

7. З’еднувальні проводи;

Вхідний контроль:

 

1. Яка конструкція трансформатора?2. Який принцип дії трансформатора?

3. Чому магнітопровід трансформатора складають з окремих пластин, ізольованих одна від одної?

4. Що називається холостим ходом трансформатора.

5. Що називається к.з. трансформатора?

 

Теоретичні відомості:

Силові трансформатори призначені для перетворення електричної енергії в електричних мережах та в установках для ЇЇ приймання і використання. Основні частини трансформатора – магніто провід та обмотки.

Основне призначення магнітопроводу – підсилення магнітного зв’язку між обмотками трансформатора. Під час вмикання первинної обмотки трансформатора до мережі змінного струму з напругою U, у ній виникає струм І, який збуджує в магніто проводі змінний магнітний потік Ф. Замикаючись по магнітопроводу, змінний магнітний потік перетинає витки обмоток та індукує в первинній обмотці е.р.с. Е1, а у вторинній –е.р.с. Е2. Під час вмикання вторинної обмотки до навантаження е.р.с. Е2 створить у ній струм І2. Отже, у трансформатора електрична енергія первинного кола перетворюється в електричну енергію змінного струму.

 

Хід роботи

1. Зібрати схему:

 

1 2

 

 

*

*

 

 

2.Провести дослід холостого ходу трансформатора, для чого увімкнути настінний щит живлення і регулятором напруги встановити: U=U = 120 В або U=U = 220 В (за вказівкою викладача) і при відсутності навантаження в другій обмотці виміряти:

а) струм холостого ходу І

б) вторинну напругу (друга обмотка на U = 6В або U = 12В використовується за вказівкою викладача).

в) потужність втрат холостого ходу РХСТ (при вимірюванні РХ вольтметр другої обмотки від кола відключити ).

3. По отриманим даним визначити:

а) коефіцієнт трансформації

б) відношення і порівняти з допустимим.

4. Провести дослід короткого замикання трансформатора, для чого затискачі другої обмотки замкнути накоротко, а до першої обмотки підвести таку знижену напругу, щоб струм в ній став Iн (дивись трансформатор) і виміряти:

а) напругу короткого замикання U1к.з.

б) потужність втрат короткого замикання Рк.з.обм

5. По отриманим даним визначити:

а) відношення і порівняти з допустимим

б) ККД трансформатора

0,75; 1; cosφ2=0,8; cosφ2=1

2. Результати спостережень і розрахунків записати в таблицю

 

п/п U В U В І А І А Р Вт КН І А І А U В U В КН2 Р Вт cosφ2 η % U В
                               

 

7.Зробити висновки.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

Знати: будову трансформатора, його принцип роботи.

Вміти: збирати схему для проведення дослідів х.х. і к.з.

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с. 399 – 409.

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.299 – 315.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 483 – 497.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 268 – 277.

5. В. М. Бондар “Практична електротехніка” с. 39 – 42.

 

Лабораторне заняття №8

 

Тема: Дослідження роботи трифазного асинхронного двигуна з

короткозамкненим ротором.

Мета:Вивчити будову і принцип дії асинхронного двигуна та зняти

його робочі характеристики.

Прилади та обладнання:

1. Амперметр Э – 59 на 0,25 – ІА.

2. Вольтметр Э – 59 на 75 – 600 В.

3. Вольтметр Д – 589.

4. Настійний щит живлення.

5. Асинхронний двигун.

6. Тахометр ИО – 30.

7. Лінійка вимірювальна.

8. З’єднувальні проводи.

 

Вхідний контроль:

1. Принцип дії асинхронного двигуна з к.з. ротором.

2. Будова асинхронного двигуна з к.з. ротором.

3. Пояснити характер робочих характеристик асинхронного двигуна з к.з.

ротором.

4. Прямий пуск в хід асинхронного двигуна з к.з. ротором та його особливості.

5. Пуск в хід асинхронного двигуна перемиканням обмоток статора з зірки на

трикутник і його особливості.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

Трифазний струм, що проходить через обмотку статора асинхронного двигуна, створює обертове магнітне поле, яке перетинає провідники обмотки ротора, індукує в них е.р.с. У провідниках замкненої обмотки протікають струми І2. . При взаємодії цих струмів та обертового магнітного поля виникають електромагнітні сили, які за правилом лівої руки спрямовані в бік обертання поля статора. Ротор починає рухатися в бік руху магнітного поля. При цьому виникає ковзання S. Струм ротора залежить від ковзання: при зменшенні ковзання S зменшується е.р.с. і струм обмотки ротора. Взаємодія обертового магнітного поля із струмом ротора супроводжується появою електромагнітних сил, які утворюють момент М.

Хід роботи .

1. Зібрати схему і показати для перевірки викладачу.

 

 

*

 

*

 

 

2. Прямим вмиканням в мережу асинхронного двигуна і на холостому ході зняти значення I1, U1, P1ф.

3. Навантажуючи двигун механічним гальмуванням для 5 – 6 дослідів записати значення I1, U1, P1ф, F, n2.

4. По отриманим даним визначити: n1, M, cosφ, P2, η, S.

а) , де Р1=3Р

б) M = F×l; F=H; l – м

в) P2 = 1,023 Mn2; P2 = η · P1

г) ; ;

5. По отриманим даним побудувати робочі характеристики двигуна:

Примітка

Значення n2ном; ηном; n1; Р2ном; cosφном брати з паспортних даних двигуна.

6. Результати вимірювань і розрахунків занести до таблиці:

I1 U1 P1ф n1 F l сosφ1 M P2 Η S n2 n2ном ηном η2ном Р2 cosφном Іном
n/n A B Вт об/хв кгН м   Нм Вт % % об/хв об/хв % % Вт   А
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 


Сейчас читают про: