Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Порядок виконання роботи.
 

1. Зібрати схему з'єднання трикутником:

 

 

 

 

 

 

 

2. Встановити рівномірне навантаження фаз та виміряти лінійні (фазні) напруги, лінійні і фазні струми. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму струмів і напруг. Перевірити формулу Іл = Іф

3. Встановити нерівномірне навантаження фаз та виміряти лінійні і фазні струми. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму струмів і напруг. Заповнити табл.1 для цього досліду.

Табл.1 Дані вимірювань та обчислень.

UAB,B UBC,B UCA,B IA,A IB,A IC,A IAB,A IBC,A ICA,A PAB,Вт PBC,Вт PCA,Вт
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

4.Зробити висновки.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

Знати: співвідношення фазних і лінійних напруг і струмів при з‘єднанні

споживачів трикутником;

як обраховується активна і реактивна потужності в колі трифазного струму

при з‘єднанні споживачів трикутником з нерівномірним і рівномірним

навантаження фаз;

Вміти: збирати схему для дослідження трифазної системи при з‘єднанні

споживачів трикутником;

вміти будувати векторні діаграми для струмів і напруг при з‘днанні споживачів трикутником.

 

 

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с. 195 – 200.

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.111 – 116.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 223 - 229.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 88 – 92.

Лаборатореа заняття №7

Тема: Дослідження однофазного трансформатора.

Мета:Практично вивчити режими холостого ходу і короткого замикання

трансформатора, визначити його параметри.

Прилади та обладнання:
 

1. Досліджуваний трансформатор;

2. Настінний щит живлення;

3. Амперметр Э-59 1-2 А;

4. Вольтметр Э-59 25-600В;

5. Вольтметр Э-59 7,5-60В;

6. Ваттметр;

7. З’еднувальні проводи;

Вхідний контроль:

 

1. Яка конструкція трансформатора?

2. Який принцип дії трансформатора?

3. Чому магнітопровід трансформатора складають з окремих пластин, ізольованих одна від одної?

4. Що називається холостим ходом трансформатора.

5. Що називається к.з. трансформатора?

 

Теоретичні відомості:

Силові трансформатори призначені для перетворення електричної енергії в електричних мережах та в установках для ЇЇ приймання і використання. Основні частини трансформатора – магніто провід та обмотки.

Основне призначення магнітопроводу – підсилення магнітного зв’язку між обмотками трансформатора. Під час вмикання первинної обмотки трансформатора до мережі змінного струму з напругою U, у ній виникає струм І, який збуджує в магніто проводі змінний магнітний потік Ф. Замикаючись по магнітопроводу, змінний магнітний потік перетинає витки обмоток та індукує в первинній обмотці е.р.с. Е1, а у вторинній –е.р.с. Е2. Під час вмикання вторинної обмотки до навантаження е.р.с. Е2 створить у ній струм І2. Отже, у трансформатора електрична енергія первинного кола перетворюється в електричну енергію змінного струму.

 

Хід роботи

1. Зібрати схему:

 

1 2

 

 

*

*

 

 

2.Провести дослід холостого ходу трансформатора, для чого увімкнути настінний щит живлення і регулятором напруги встановити: U=U = 120 В або U=U = 220 В (за вказівкою викладача) і при відсутності навантаження в другій обмотці виміряти:а) струм холостого ходу І

б) вторинну напругу (друга обмотка на U = 6В або U = 12В використовується за вказівкою викладача).

в) потужність втрат холостого ходу РХСТ (при вимірюванні РХ вольтметр другої обмотки від кола відключити ).

3. По отриманим даним визначити:

а) коефіцієнт трансформації

б) відношення і порівняти з допустимим.

4. Провести дослід короткого замикання трансформатора, для чого затискачі другої обмотки замкнути накоротко, а до першої обмотки підвести таку знижену напругу, щоб струм в ній став Iн (дивись трансформатор) і виміряти:

а) напругу короткого замикання U1к.з.

б) потужність втрат короткого замикання Рк.з.обм

5. По отриманим даним визначити:

а) відношення і порівняти з допустимим

б) ККД трансформатора

0,75; 1; cosφ2=0,8; cosφ2=1

2. Результати спостережень і розрахунків записати в таблицю

 

п/п U В U В І А І А Р Вт КН І А І А U В U В КН2 Р Вт cosφ2 η % U В
                               

 

7.Зробити висновки.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

Знати: будову трансформатора, його принцип роботи.

Вміти: збирати схему для проведення дослідів х.х. і к.з.

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с. 399 – 409.

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.299 – 315.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 483 – 497.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 268 – 277.

5. В. М. Бондар “Практична електротехніка” с. 39 – 42.

 

Лабораторне заняття №8

 

Тема: Дослідження роботи трифазного асинхронного двигуна з

короткозамкненим ротором.

Мета:Вивчити будову і принцип дії асинхронного двигуна та зняти

його робочі характеристики.

Прилади та обладнання:

1. Амперметр Э – 59 на 0,25 – ІА.

2. Вольтметр Э – 59 на 75 – 600 В.

3. Вольтметр Д – 589.

4. Настійний щит живлення.

5. Асинхронний двигун.

6. Тахометр ИО – 30.

7. Лінійка вимірювальна.

8. З’єднувальні проводи.

 

Вхідний контроль:

1. Принцип дії асинхронного двигуна з к.з. ротором.

2. Будова асинхронного двигуна з к.з. ротором.

3. Пояснити характер робочих характеристик асинхронного двигуна з к.з.

ротором.

4. Прямий пуск в хід асинхронного двигуна з к.з. ротором та його особливості.

5. Пуск в хід асинхронного двигуна перемиканням обмоток статора з зірки на

трикутник і його особливості.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

Трифазний струм, що проходить через обмотку статора асинхронного двигуна, створює обертове магнітне поле, яке перетинає провідники обмотки ротора, індукує в них е.р.с. У провідниках замкненої обмотки протікають струми І2. . При взаємодії цих струмів та обертового магнітного поля виникають електромагнітні сили, які за правилом лівої руки спрямовані в бік обертання поля статора. Ротор починає рухатися в бік руху магнітного поля. При цьому виникає ковзання S. Струм ротора залежить від ковзання: при зменшенні ковзання S зменшується е.р.с. і струм обмотки ротора. Взаємодія обертового магнітного поля із струмом ротора супроводжується появою електромагнітних сил, які утворюють момент М.

Хід роботи .

1. Зібрати схему і показати для перевірки викладачу.

 

 

*

 

*

 

 

2. Прямим вмиканням в мережу асинхронного двигуна і на холостому ході зняти значення I1, U1, P1ф.

3. Навантажуючи двигун механічним гальмуванням для 5 – 6 дослідів записати значення I1, U1, P1ф, F, n2.

4. По отриманим даним визначити: n1, M, cosφ, P2, η, S.

а) , де Р1=3Р

б) M = F×l; F=H; l – м

в) P2 = 1,023 Mn2; P2 = η · P1

г) ; ;

5. По отриманим даним побудувати робочі характеристики двигуна:

Примітка

Значення n2ном; ηном; n1; Р2ном; cosφном брати з паспортних даних двигуна.

6. Результати вимірювань і розрахунків занести до таблиці:

I1 U1 P1ф n1 F l сosφ1 M P2 Η S n2 n2ном ηном η2ном Р2 cosφном Іном
n/n A B Вт об/хв кгН м   Нм Вт % % об/хв об/хв % % Вт   А
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 335; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 10576 - | 7333 - или читать все...

 

3.234.210.89 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.012 сек.