Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Системи управління базами даних
Система управління базами даних представляє собою пакет програм, за допомогою якого реалізується централізоване управління базою даних і забезпечується доступ до даних. СУБД виступає як інтерфейс між користувачами й БД.

СУБД забезпечує програмні засоби для створення, завантаження, запиту й відновлення даних, контролює дії, пов’язані з уведенням-виводом даних, вирішує питання спільного їхнього використання й захисту.

СУБД служить для підтримки бази даних в актуальному стані й забезпечує ефективний доступ користувачів до даних, що втримуються в ній, у рамках наданих користувачам повноважень.

За ступеню універсальності розрізняють два класи СУБД:

1. - системи загального призначення;

2. - спеціалізовані системи.

СУБД загального призначення не орієнтовані на яку-небудь предметну область або на інформаційні потреби якої-небудь групи користувачів Кожна система такого роду реалізується як програмний продукт, здатний функціонувати на деякій моделі ЕОМ у певній операційній системі, і поставляється багатьом користувачам як комерційний виріб. Такі СУБД мають засоби настроювання на роботу з конкретною базою даних. Використання СУБД загального призначення як інструментального засобу для створення автоматизованих інформаційних систем, заснованих на технології баз даних, дозволяє істотно скорочувати строки розробки, заощаджувати трудові ресурси. Цим СУБД властиві розвинені функціональні можливості й навіть певна функціональна надмірність.

Спеціалізовані СУБД створюються в рідких випадках при неможливості або недоцільності використання СУБД загального призначення.

СУБД загального призначення - це складні програмні комплекси, призначені для виконання всієї сукупності функцій, пов’язаних зі створенням і експлуатацією бази даних інформаційної системи.

- Вони дозволяють визначати структуру створюваної бази, ініцювати її й робити початкове завантаження даних.

- Вони управляють повноваженнями користувачів на доступ до БД, організують паралельний доступ до неї декількох користувачів.

- Вони забезпечують захист логічної й фізичної цілісності даних – захист від руйнувань.

СУБД підтримують один з можливих типів моделей даних - мережну, ієрархічнуабо реляційну, які є одним з найважливіших ознак класифікації СУБД.

СУБД забезпечують багатоцільовий характер використання бази даних, захист і відновлення даних. Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним засобом для кінцевого користувача

Основними засобами СУБД є:

-засоби задання (опису) структури бази даних;

- засоби конструювання екранних форм, призначених для уведення даних, перегляду і їхньої обробки в діалоговому режимі;

- засоби створення запитів для вибірки даних при заданих умовах, а також виконання операцій по їхній обробці;

- засоби створення звітів з бази даних для виводу на печатку результатів обробки в зручному для користувача виді;

- мовні засоби - макроси, вбудована алгоритмічна мова (Dbase, Visual Basic або інша), мова запитів (QBE - Query By Example, SQL) і т.і., які використовуються для реалізації нестандартних алгоритмів обробки даних, а також процедур обробки подій у завданнях користувача,

- засоби створення додатків користувача (генератори додатків, засоби створення меню й панелей управління додатками), що дозволяють об’єднати різні операції роботи з базою даних у єдиний технологічний процес.

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 234; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9264 - | 7849 - или читать все...

 

3.235.74.184 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.