double arrow

Призначення мови Паскаль, Алфавіт, службові слова й імена об’єктів


Лінійні алгоритми. Привести приклади лінійних алгоритмів

Алгоритми найпростішого виду - лінійні. Це такі алгоритми, в яких дії виконуються послідовно, одна за одною. Кожна дія лінійного алгоритму обов*язкого виконується, і виконується тільки один раз.

3. Охарактеризувати етапи розв’язування задач з допомогою компютера

Основні етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера такі:

• постановка задачі;

• побудова математичної моделі;

• розробка алгоритму;

опис алгоритму мовою програмування;

• тестування та налагоджування програми;

• експлуатація програми.

Поняття алгоритму цикла. Привести приклади.

Алгоритми котрі передбачають неодноразове (але скінченне) виконання певної дії (або кількох дій). Це циклічні алгоритми. Дії, які мають повторюватись, називаються тілом циклу. Умова, яка визначає кількість повторень циклу, називається умовою циклу. Зазначена команда/команди виконується Доки наведений логічний вираз справджується.

5. Поняття інтерпретації та компіляції

Інтерпретація (interpretation) — трансляція та виконання кожного виразу вихідної мови машинної програми перед трансляцією та виконанням наступного виразу. На відміну від компіляції, при інтерпретації процес транслюваннявідбувається послідовно рядок за рядком під час прогону у середовищі інтерпретатора.
Компіляція в програмуванні — трансляція вихідного коду програми в бінарний код.

Поняття про середовище програмування

Візуальне середовище програмування - Інтегроване середовище розробки програмних засобів (IDE, яке міститьредактор вихідного коду, компілятор чи/або інтерпретатор, засоби автоматизації збірки та засоби для спрощення розробки графічного інтерфейсу користувача.

Призначення мови Паскаль, Алфавіт, службові слова й імена об’єктів

Мова програмування - це один з способів подачі алгоритму, що розрахований на виконавця комп'ютер

Алфавіт містить майже всі символи, що є на клавіатурі.

• латинські символи

• цифри від 0 до 9

• математичні символи

• розділові знаки та інше

Слова мови програмування поділяються на службові, імена користувача і стандартні імена.

Службові слова призначені для написання команд.

- Ім’я може складатися лише з латинських літер, цифр та символів.

- Цифра не може бути першим символом в імені.

- Літери можуть бути малими або великими.

- Пропуски і іменах не допускаються.

- Два різні об’єкти не можна позначати одними іменем.

 

8. Охарактеризувати структуру Паскаль - програми

Програма мовою Паскаль складається з заголовка, розділів описів і розділу операторів. Заголовок програми містить ім'я програми, наприклад:

Program PRYKLAD;

Описи можуть містити в собі:  • розділ бібліотек, що підключаються (модулів);
  • розділ опису міток;
  • розділ опису констант;
  • розділ опису типів;
  • розділ опису змінних;
  • розділ опису процедур і функцій.

9. Оператори введення та виведення данних

Оператор введення – це оператор, який призначається для введення значення змінних з клавіатури; він має конструкцію: readln (список імен змінних) або read (список імен змінних).

Оператор виведення – це оператор, який призначається для виведення значень виразів на екран; він має конструкцію: writeln (список виразів) або write (список виразів).Сейчас читают про: